« Tagasi


Eriluba Salsa kasutamiseks

21.07.2022

Herbitsiid Salsa sai eriloa põldrõika tõrjeks talirapsis ja talirüpsis.

Herbitsiid Salsa (metüületametsulfuroon 750 g/kg) sai PTA eriloa põldrõika tõrjeks talirapsis ja talirüpsis. Toodet on lubatud kasutada 1 kord hooaja jooksul alates idulehest kuni kaheksa lehe faasini kulunormiga 15-25 g/ha. Ooteaeg on 90 päeva. Viimane kuupäev toote kasutamiseks on 15. oktoober 2022.

Eriluba seab järgnevad kasutuspiirangud:

  1. Kasutaja peab taasesitataval kujul tõestama põldrõika tõrjevajaduse (näiteks fikseerima seire tulemuse põlluraamatus, võimalusel tegema pritsimisele eelneva seire käigus fotod).
  2. Kasutaja peab taasesitataval moel tõestama taimekaitsevahendi Teridox 500 EC kasutamise sobimatuse käesoleva aasta ilmastikutingimuste tõttu (näiteks fikseerima seire tulemuse põlluraamatus, võimalusel tegema pritsimisele eelneva seire käigus fotod).
  3. Salsat võib talirapsil ja -rüpsil kasutada üksnes põldrõika tõrjeks kuni 15.10.2022.
  4. Salsat võib kasutada talirapsil ja -rüpsil maksimaalselt 54 000 ha suurusel pinnal.