Roundup® Flex

Üldhävitava toimega süsteemne herbitsiid orasheina ja teiste pikaealiste umbrohtude tõrjeks. 

Toime

Roundup Flex on üldhävitav herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks.

Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi täielik mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist, umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala pärast. Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima, kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25°C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis ega ole põua tõttu kahjustunud. Roundup Flex toimib ka madalatel temperatuuridel, kuid siis on mõju märgata hiljem.

Roundup Flexi imendumine taimedesse on kiire, seega tekib herbitsiidi vihmakindlus optimaalsetes tingimustes pritsimisel kiiresti:

  • üheaastastel kõrrelistel umbrohtudel 1 tunniga,
  • orasheinal 2 tunniga,
  • mitmeaastastel umbrohtudel 4 tunniga.

Kasutamisjuhend

Roundup Fleks'i võib olenevalt kultuurist kasutada nii tärkamiseelseks kui -järgseks üldiseks umbrohutõrjeks. Et preparaat saaks lehtedelt imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse, tuleb mitmeaastaste umbrohtude tõrjel oodata, kuni umbrohtudel on vähemalt 3-4 lehte. Herbitsiid omab kahjulikku mõju veeorganismidele, mistõttu tuleb vältida selle kasutamist veekogu lähedal ning sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu. 

Kõrrepõld, rohumaade uuendamine

Kulunorm: 2,25-6,0 l/ha.
Enne Roundup Flex´ga pritsimist ei tohi põldu harida, et orashein saaks kasvada vähemalt 3-6 pärislehte. Põldu võib harida 4-5 päeva pärast pritsimist. Taimed peavad olema min 2-4 pärislehes lühiealistel ja 4-6 lehes mitmeaastastel umbrohtudel. Pritsida võib kevadest hilissügiseni.

Kultuuri istutus- ja külvieelne või külvijärgne pritsimine enne kultuuri tärkamist

Kulunorm: 1,125 – 3,0 l/ha.
Umbrohtudel 2-6 lehte. Pritsida kuni 2 päeva enne külvamist või istutamist. Kahjustuste tekkimise vältimiseks pritsida kindlasti enne kultuuri tärkamist. Tuleb pritsida enne kasvufaasi BBCH07. Vee kulu 50-200 l/ha.

Koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel, rapsil, sinepil, hernel, oal, linal ja rohul enne niitmist  

Kulunorm: 2,25 – 3,0 l/ha.
Mitte pritsida seemneviljapõldu. Pritsitakse, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30 %. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel on vähemalt 10 päeva. Rapsi võib pritsida 14 - 21 päeva enne koristust, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust. Seemnete niiskusesisaldus peab olema alla 30 %. Lina võib pritsida 14 päeva, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust. 

Kesad

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Roundup Flex´i saab kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu faasis.

Mittepõllumajanduslikud alad

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Roundup Flex´i saab kasutada kogu kasvuperioodi vältel. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu faasis.

Viljapuu- ja marjaaedade reavahed  

Kulunorm: 1,125 – 6,0 l/ha.
Pritsitakse vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoos. JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi. 

Metsandus 

Kulunorm: 1,125-6,0 l/ha.
Kasutatakse metsataimlate kesaosakonnas. Pritsimise aeg juuni-august.

Selektiivne tõrje umbrohtude pintseldamisega 

Kulunorm: 1,5 – 3,0 l/ha.
Umbrohi peab olema kultuurist vähemalt 20 cm kõrgem. Kasutada spetsiaalset pintseldamisseadet. Mitte puutuda kultuuri pintseldamisseadmega. Kindlustada seadme korrasolek. Vee kulu 9-12 l/ha. 

Tööoode
Pritsimise ja mullaharimise vahel tuleb oodata 24 tundi üheaastaste ja 3 päeva mitmeaastaste umbrohtude tõrjel.

Lubatud on pritsida 1 kord, v.a. mittepõllumajanduslikel aladel nagu teeservad, kõnniteed, parkimisalad on lubatud pritsida 1-3 korda.

Kasutuspiirang: Toote kasutamine on keelatud sellistel aladel nagu avalikud pargid ja aiad, spordi- ja puhkealad, koolialad ja laste mänguväljakud ning tervishoiuasutuste vahetus läheduses asuvad alad. Koristuseelne kasutus on lubatud ainult umbrohu soovimatu kasvu piiramiseks või takistamiseks.

Vee kogus 50-250 l/ha, sõltuvalt pritsimistehnikast ja pritsitavate taimede suurusest
Toimeaine glüfosaat 480 g/l
Pakend 15 l, vesilahus
Tootja Monsanto