Dithane NT

Kaitsva toimega fungitsiid haiguste tõrjeks talinisul, kartulil, köögiviljadel, dekoratiivtaimedel, puudel ja põõsastel.

Toime

Dithane NT sisaldab järgnevaid mikrotoitaineid: mangaani 150 g/kg ja tsinki 19 g/kg, mis on kultuurile olulised komponendid. Toode on vihmakindel 1-2 tundi pärast pritsimist.

Kasutamisjuhend

Toote tõhusus pikema aja vältel sõltub kliimatingimustest, haiguse intensiivsusest ja kultuuri kasvu kiirusest pritsimise ajal.

Talinisu

Helelaiksuse ja pruunrooste tõrjeks talinisul kasutatakse Dithanet kulunormiga 2,0 kg/ha, vee kulu on seejuures 200 - 400 l/ha. Nisu-helelaiksuse tõrje on profülaktiline ning koosneb 2 pritsimiskorrast. Esimene pritsimine tuleks teha 1. kõrresõlme ilmumisest kuni lipulehe ilmumiseni ja teine 14 päeva hiljem. Pruunrooste tõrjet alustada haiguse alguses ning pritsida 1 või 2 korda. Pritsimiste intervall on 14 päeva, ooteaeg 60 päeva.

Vee kogus 150-1500 l/ha olenevalt kultuurist
Toimeaine mankotseeb 750 g/kg
Pakend 10 kg, vees dispergeeruvad graanulid
Tootja Dow Agro Sciences