Biscaya

Süsteemne insektitsiid putukkahjurite tõrjeks rapsil ja rüpsil (ning samuti maasikal).

Toime

Biscaya on süsteemne insektitsiid. Toimeaine tiaklopriid kuulub neonikotinoidide keemilisse klassi. Insektitsiidi lahus imendub translaminaarselt taime kudedesse ning levib taimes koos taimemahladega. Tänu süsteemsele toimele kaitseb Biscaya kahjurite eest ka pärast pritsimist juurde kasvanud taime lehti ja võrseid. Preparaat mõjub putukkahjuritele akuutse mürgina läbi seedetrakti ning kahjustab närvisüsteemi.

Biscaya tõrjub tali- ja suvirapsi ning tali- ja suvirüpsi kahjustavaid hiilamardikat ja kõdrapeitkärsakat. Tõrjub edukalt nii vastseid kui valmikuid ja hävitab ka pärast pritsimist munadest väljuvad vastsed.
Normaalsete kasvutingimuste korral ning soovitatud kulunormi kasutamisel kestab mõju kahjuritele vähemalt ühe nädala. Kui kultuuri kasv on väga kiire, võib mõju jääda veidi lühemaks, aeglase kasvu korral aga on pikem kui 7 päeva.

Preparaadi toime ei ole silmaga koheselt märgatav. Kahjurite liikumisvõime väheneb järkjärgult ning täielik närvihalvatus saabub mõne päeva jooksul. Toimeaine tiaklopriid avaldab tugevat söömapärssivat mõju. Seetõttu kahjurid pärast pritsimislahusega kokkupuutumist enam kultuuri ei kahjusta, isegi kui nende liikumisvõime kaob täielikult alles mõne päeva jooksul pärast pritsimist.

Kasutamisjuhend

Hiilamardikat tõrjutakse kahjurite ilmumisel, kui nende arvukus ületab tõrjekriteeriumi, alates rapsi kasvufaasist, mil tipulehtede rosetis on eraldatavad õierao ja pungade alged (BBCH51) kuni täisõitsemiseni. Rapsi hilisemas kasvufaasis hiilamardikas enam rapsile saaki vähendavat kahju ei tekita. Kõdra-peitkärsaka tõrjumiseks pritsitakse taimede õitsemisfaasis, kui kahjurite arvukus on ületanud tõrjekriteeriumi.

HOIATUS! Putukatõrjevahendit Biscaya on lubatud kasutada hiilamardika tõrjumiseks rapsi- ja rüpsitaimede ning maasika õitsemise ajal. Õitsvat rapsi, rüpsi ja maasikat on lubatud pritsida ajavahemikus 22:00-05:00. Sama tingimus kehtib ka, kui põldudel esineb õitsvat umbrohtu.

Raps, rüps

Kulunorm on 0,3 l/ha. Lubatud on pritsida üks kord kasvuajal. Ooteaeg on 28 päeva.

Paagisegud

Biscaya sobib segamiseks fungitsiididega, nt Prosaro, Propulse, Tilmor ja mõnede herbitsiididega, nt Lontrel, samuti koos vees lahustuvate mikroelementide ja leheväetistega.

Vee kogus 150-200 l/ha sõltuvalt taimiku suurusest
Toimeaine tiaklopriid 240 g/l
Pakend 5 l, õlidispersioon
Tootja Bayer CropScience