CCC

Kasvuregulaator suvi- ja taliteraviljadele.

Toime

CCC on süsteemse toimega kasvuregulaator, millega töötlemisel muutuvad teraviljade kõrred tugevamaks, vähendades lamandumisriski. Samuti võib see parandada juuresüsteemi arengut ja suurendada produktiivvõrsete arvu.

Kasvuregulaatorit CCC tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Pritsimine vähendab kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest tingitud kõrre nõrgenemist.

Kasutamisjuhend

Rukis, nisu, kaer, oder

Kultuur Kulunorm, l/ha Pritsimise aeg
Rukis 1,5-2,0 2. kõrresõlme moodustumine
Talinisu, tritikale 1,0-1,5 võrsumisel
Suvinisu 0,3-1,0 võrsumisel
Kaer 1,0-1,5 2. kõrresõlme moodustumine
Oder 0,6 võrsumisel

 

Vee kogus 200-400 l/ha olenevalt taimiku suurusest
Toimeaine kloromekvaatkloriid 750 g/l
Pakend 10 l, vesilahus
Tootja Nufarm