Tombo® WG

Tombo WG on laia toimespektriga herbitsiid lühiealiste laialeheliste ning kõrreliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisul, talitritikalel ja talirukkil.

Toime

Tombo WG logoTombo toimib peamiselt lehtede kaudu, mistõttu on pritsimisel vaja kindlustada lehtede täielik katmine.

Herbitsiidi suhtes on tundlikud harilik rukkihein, tuulekaer, põldkannike, põldmailane, roomav madar, valge hanemalts, vesihein, rukkilill, kuke-magun, kesalill, konnatatar, põldsinep, harilik orashein, harilik põisrohi, põldmadar, kärnoblikas.
Murunurmikas on preparaadi suhtes mittetundlik.

Kasutamisjuhend

Preparaadi parim pritsimise aeg on siis, kui umbrohud on aktiivses kasvus ning piisavalt niisketes oludes. Mitte pritsida, kui keskmine temperatuur päeval on madalam kui +8 °C ja öösel +5 °C.

Talinisu, suvinisu, tritikale, rukis

Pritsida maksimaalselt 1 kord. Kulunorm talinisul ja -rukkil ning talitritikalel 0,1-0,2 kg/ha ja suvinisul 0,1-0,15 kg/ha alates teravilja 4. lehest kuni 2. kõrresõlmeni (BBCH 21-32). Herbitsiidi on soovitatav kasutada koos märgajaga PG26N 0,5 l/ha. Kasutades mitteioonset märgajat, võib kulunorm märgajale olla 0,1-0,2% lahusena.

Järelkultuurid

Samal aastal pärast Tombo WG soovitusliku maksimumkulunormi (0,2 kg/ha) kasutamist võib põllule külvata taliteravilju, talirapsi ja kõrrelisi heintaimi. Järgmisel aastal tohib külvata suviteravilju, suvirapsi ja maisi.

Paagisegud

Tombo WG ja vedela lämmastiku segamine võib põhjustada teraviljale kahjustusi. Samal põhjusel ei ole soovitatav kasutada preparaati paagisegus koos taime kasvuregulaatoritega. Kahe pritsimise vahele peaks jääma vähemalt 7 päeva pikkune ajaintervall.

Vee kogus 100-300 l/ha
Toimeaine püroksulaam 50 g/kg, florasulaam 25 g/kg, aminopüraliid 50 g/kg
Pakend 1 kg, vees lahustuvad graanulid
Tootja Dow AgroSciences