YaraVita Gramitrel

Suspensioonikontsentraat, mis sisaldab teraviljadele olulisi mikroelemente õigetes vahekordades ning on ohutult kasutatav ka paagisegudes.

Kasutamisjuhend

Gramitrel on leheväetis, mis on mõeldud spetsiaalselt teraviljadele.

Teravili

Väetada kulunormiga 1 – 2 l/ha alates 4 lehe faasist kuni kõrsumiseni. Vajadusel võib väetamist 10 – 14 päeva pärast korrata.

Talivilja puhul on otstarbekas kasutada sügisel kulunormiga 1 – 1,5 l/ha. Lisaks võib kasutada alates 2. kõrresõlme moodustumisest kuni lipulehe täieliku ilmumiseni kulunormiga 1 l/ha. Vee kogus pritsimisel 50 – 200 l/ha.


Koostis

Toitainete sisaldus massiprotsentides ja mahukaaluna

Toitained Massi% Mahukaal g/l
Üldlämmastik (N) 3,9 64
Magneesium (Mg) 9,1 150
Vask (Cu) 3,0 50
Mangaan (Mn) 9,1 150
Tsink (Zn) 4,9 80
Vee kogus 50-200 l/ha
Pakend 10 l, 1000 l
Tootja Yara