Miks kasutada keemilisi lisandeid?

Taminco toodetud silokindlustuslisandid põhinevad looduslikul toorainel sipelghappel. Nad on universaalsed ja lihtsalt kasutatavad.

Eelised

1. Tooted on universaalsed: sobivad nii märg- kui kuivsilo, haljasmassi ja muljutud teravilja säilitamiseks.

2. Sipelghape laguneb loomade seedetraktis ega jäta mingeid jääke piima või lihasse.

3. Pideva arendustöö tulemusena on AIV Plus tüüpi lisandid oluliselt masina- ja kasutajasõbralikumad. Kuna tegemist on hapetega, tuleb siiski järgida ohutusnõudeid.

4. AIV silokindlustuslisandid tagavad kiire haljasmassi hapestumise, viies pH kiiresti tasemele 4,0-4,2. Kiire pH vähendamine tagab, et:

  • sileerumiseelselt ei hakkaks kahjulikud mikroorganismid arenema;
  • ei tekiks võihappelist käärimist, mis võib võihappebakterite spooride leviku tõttu ära rikkuda juustu valmistamiseks sobiva piima;
  • piimhappelisel käärimisel oleks soodsad tingimused;
  • sileerumiseks kasutatavaid suhkruid kasutatakse vähem ära.

5. AIV-ga valmistatud silode söömus on kuni 10% suurem. Silos on säilinud enam suhkruid, selle energiasisaldus on suurem ning lõhn meeldivam. Kõik see avaldub suuremas piimatoodangus.

6. Katsetega on tõestatud, et AIV kindlustuslisandeid kasutades on piima valgusisaldus 10% suurem kui kindlustuslisandideta silo puhul või bioloogilisi kindlustuslisandeid kasutades.

7. Keemiliste silokindlustuslisandite kasutamine suurendab samuti lihaloomade juurdekasvu.

8. AIV kindlustuslisandid võimaldavad valmistada kvaliteetset silo ka vihmasel suvel. Rasked ilmastikutingimused, hoiustamisraskused ja ajanappus on põhjusteks, mille puhul on soovitatav kasutada happepõhiseid kindlustuslisandeid. Madalal välistemperatuuril ei pruugi bioloogilistes kindlustuslisandites olevad bakterid olla piisavalt aktiivsed kvaliteetse silo saamiseks.

Tootevalik

Baltic Agro tootevalikus on järgmised keemilised silokindlustuslisandid:

AIV 2 Plus Na

AIV 2000 Plus Na

Propcorn Plus

Koostisaine AIV 2 Plus Na AIV 2000 Plus Na Propcorn Plus
sipelghape 76% 43%  
ammooniumformiaat 5,5% 30%  
propioonhape   10% 94,1%
ammooniumpropionaat     5,4%
bensoehape/sorbiaat     2%
vesi 17,5% 15% 0,5%