Sügistööd teraviljade põllul

Erinevalt eelmisest hooajast alustati sel aastal saagi koristamisega palju varem ja planeeritavate taliteraviljade põldude ettevalmistusaeg oli tunduvalt pikem.

Sellest hoolimata on suviodra varise tõrjumise vajadus päevakorras ka taliteravilja põldudel. Ei maksa lootma jääda varise talvega välja minemisele, sest see pärsib tugevalt soovitud kultuuri arengut. Odra varise, aga ka kõrreliste (orashein, rebasesaba, rukki-kastehein, lusted) ja ristõieliste (põldsinep, põld-litterhein) umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, rukkil ja -tritikalel soovitame herbitsiidi Attribut. Preparaadi põhiline mõju on juurte kaudu, lehekaudset mõju suurendab kleepaine lisamine.


Sügisene herbitsiid

Talioder ja -rukis on õigeaegselt maha külvatud, talinisu külvamine on hooga käimas – selliste soojade ilmade jätkudes kasvavad kultuuriga koos, ja veel jõudsamaltki, ka umbrohud. Taliteravilja konkureerimine umbrohtudega tähendab toitainete, valguse ja ruumi jagamist. Lisaks sellele suureneb umbrohtunud põllul talvitumishaiguste risk. Umbrohtude tõrjumiseks sügisel soovitame herbitsiide Komplet, Legacy Pro ja Flight Forte. Kõik kolm tõrjuvad ka Clearfield (CL) rapsi varist. Umbrohutõrjevahendite Komplet ja Legacy Pro puhul jätkub herbitsiidi järelmõju ka kevadel, nii ei pruugi kevadel olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Nisu Oder Rukis Tritik Kulunorm, ha Tõrjespekter
Komplet x x x x 0,4-0,5 l rukki-kastehein jt enamlevinud umbrohud, talirapsi varis
Legacy Pro x x   x 2,0 l ühe- ja kaheidulehelised umbrohud
Flight Forte x x x   1,5-2,5 l mitmed kaheidulehelised ja kõrrelised umbrohud
Attribut x   x x 60-100 g kõrrelised ja ristõielised umbrohud, odra varis
  • Flight Forte on kahte toimeainet sisaldav herbitsiid, mille pritsimiseks õige aeg on sügisel taliteraviljade tärkamise faasis (1. kuni 3. leht).
  • Legacy Pro on kontaktne ja mulla kaudu toimiv kolme toimeainega herbitsiid. Preparaadil on kontaktne ja kestev mullas säiliv mõju. Parim toime saavutatakse siis, kui mullapind on tasane, taimejäägid mullaga segatud ja pritsimine teostatud enne või pärast umbrohtude idanemist, kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis.
  • Komplet on kahe toimeainega mullamõjuga herbitsiid, mille pritsimisel efektiivseima mõju tagab ühtlane põlluharimine, piisav niiskus mullas ning parim aeg pritsimiseks on pärast külvamist mustale mullale või varsti pärast kultuuri tärkamist (1. kuni 3. leht).

Täiendväetamine koos herbitsiidiga

Herbitsiididega Komplet, Legacy Pro, Flight Forte ja Attribut koos soovitame paagisegusse alljärgnevaid täiendväetiste lahendusi:

  • Ruter AA on vabasid aminohappeid ja mikroelemente sisaldav vedelväetis. Väetises sisalduvate aminohapete, arginiini ja metioniini ning orgaaniliste ainete toimel imenduvad toiteelemendid kiiresti läbi rakuseinte, soodustades kiiret narmasjuurte arengut. Taimed muutuvad stressi- ja haiguskindlamaks ning säästavad kasvuenergiat ebasoodsate kasvutingimustega võitluse arvelt. Soovituslik kulunorm on 1,0-2,0 l/ha.
  • BioSpektrum on mikroorganisme sisaldav toode mulla töötlemiseks, mis parandab mulla bioloogilist aktiivsust ja aktiveerib taime juurdumist. Koostises olevad risobakterid soodustavad taime kasvu ja toitainete imendumist kohe kasvu algfaasis. Mikroorganismid eritavad antibiootilisi aineid, mis kaudselt pärsivad haigustekitajate patogeenide levikut. Soovituslik kulunorm on 0,5 l/ha.
  • BioSplito on bioloogiline toode taimejäänuste lagunemise kiirendamiseks ja seeläbi mulla toiteelementidega rikastamiseks. Soovitame segu BioSpektrum 0,25 l/ha + BioSplito 0,75 l/ha.

Talvekindluse parandamine

Talikultuuride külvamiseks vabanesid maad eelviljast varakult ning taliviljade külvipinna suuruse valib sel aastal igaüks ise, mitte ei piira seda ilmastik. Oluline on aga see, et külvatud talivili kevadeks kõik alles on.

Taliteraviljadest on sügisel haigustele kõige vastuvõtlikum talioder, mistõttu taliodra fungitsiidiga pritsimine võib osutuda vajalikuks juba varases kasvufaasis. Input (0,4-0,8 l/ha) on kahe toimeainega fungitsiid, mida soovitame pritsida võrsumise alguses taimehaiguste ennetamiseks. 

Talvekindluse parandamise seisukohalt on olulised elemendid kaalium, fosfor ja mangaan.

Trafos Mg-B-Mn-Fe on PK väetislahus, mis sisaldab magneesiumi, boori, mangaani ja rauda EDTA kelaadina. Tootes olev fosfor on taimes kiiresti liikuva fosfiitfosforina, soodustab tugeva juurestiku arenemist, parandab lämmastiku ainevahetust, toetab Mg ja Mn omastamist, intensiivistab fotosünteesi. Kaalium tagab taimede parema vastupidavuse temperatuuride kõikumistele ning parandab seeläbi talvitumist. Kulunorm 1,0-1,5 l/ha.

Tradecorp Mn on vees lahustuv mikrograanulitega mangaankelaat, mis tagab aktiivse fotosünteesi, parandab võrsumist, talvekindlust ning vastupanuvõimet haigustele. Kulunorm 0,5-1,0 kg/ha.

Sügisese täiendväetamise katse tulemused

2017. aastal korraldatud taliodra katses (Kuusiku KK) andsid sügisel kasutatud täiendväetised Tradecorp Mn ja Trafos Mg-Mn korraliku enamsaagi: vastavalt 1,6 ja 1,5 tonni hektari kohta. Produktiivseid võrseid taime kohta oli 2-3 tk enam, kõrgem oli 1000 tera kaal.

Katse tulemused

Lumiseene kahjustuse riski vähendamiseks ja talvekindluse tõstmiseks soovitame taliteravilju pritsida fungitsiidiga Input veel enne püsivate öökülmade saabumist kulunormiga 0,25 l/ha. Fungitsiidiga koos soovitame paagisegusse vedelväetist Final K (2-3 l/ha). Kaalium suurendab taimekudedes suhkrute ja süsivesikute sisaldust, mis omakorda parandab talvekindlust. Toode sobib talvekindluse parandamiseks ka rohumaadele.