Lastefond

Baltic Agro ja Scanola Baltic on alates 2018. aastast jõulukinkidele kuluva summa annetanud Lastefondile - sooviga, et annetus tooks südamerahu ja turvatunnet peredesse, kel seda kõige rohkem vaja on.

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond tegeleb laste ja teiste abivajajatega professionaalsel tasemel ning seetõttu on meil kindlus, et meiepoolne annetus jõuab peredeni.

 


 

2023: SMA skriinimiseks vajaliku EonisQ 96 süsteemi toetus

Baltic Agro 2023. aasta jõulutoetus läks SMA skriinimiseks vajaliku EonisQ 96 seadme soetamiseks Tartu Ülikooli Kliinikumi. 

SMA ehk spinaalne lihasatroofia on raske lihashaigus, mis tüüpide 0, 1 ja 2 korral lõpeb ravimata jätmisel surmaga juba noores eas. SMA 0 puhul sureb laps mõne kuuga, tüüp 1 puhul mõne aasta jooksul ning tüüp 2 diagnoosi saanud patsiendid elavad noore täiskasvanueani. Euroopas on olemas kolm ravivõimalust ning kui haigus tuvastada sünnijärgselt, on võimalik, et raske lihashaiguse sümptomid üldse ei avaldugi ning laps saab elada täisväärtuslikku elu. Eestis rahastab ühte ravimit, Risdiplami alates 2022. aastast ka Haigekassa.

Baltic Agro abiga soetatud EonisQ 96 on automaatplatvorm, mis on mõeldud erinevate DNA-põhiste sõeluuringute tegemiseks vastsündinutel kogutud vereplekkidest, sh SMA skriininguks. Sellist skriinimist tehes oleme Euroopas üks esimesi ning see päästab aastas vähemalt kahe lapse elu.


2022: tüvirakkude eraldamise ja töötlemise seadme toetus

2022. aasta jõulutoetus läks tüvirakkude eraldamise ja töötlemise seadmele, mis võimaldab viia läbi Eestis unikaalne vereloome tüvirakkude siirdamine.

Tartu Ülikooli Kliinikumis sai uue seadme CliniMACS Prodigy abil võimalus 12-aastane vapper noormees, kes põeb leukeemiat. Vereloome tüvirakkude siirdamine on erinevate verevähi vormide puhul elupääästev ravimeetod, kuid selleks on vajalik leida sobiv sugulas- või registridoonor, mis on sageli keeruline. Kui 100% sobivusega sugulasdoonori leidmine on 25% tõenäosusega võimalik patsiendi õdede-vendade hulgast, siis tänu uuele seadmele ja metoodikale on võimalik kasutada ka 50% ulatuses sobivaid doonoreid, mis muudab doonori leidmise võimalused märgatavalt laiemaks ja võimaldab päästa nii mõnegi elu.


2021: harvikhaigustega patsientide perede abistamine

2021. aasta jõulutoetus annab lisavõimalusi psühholoogilise abi pakkumiseks Harvikhaiguste kompetentsikeskuse patsientide peredele.

Harvikhaiguste kompetentsikeskuses aidatakse patsiendil ja tema pereliikmeil leida parim tee tervisemuredega toimetulekuks. Üks murekoht on ka perede vaimne tervis. Peredele, kus lapsele diagnoositakse mõni harvaesinev haigus, langeb tihti peale raske vaimne koorem. Teadmatus tundmatu ees on hirmutav - haigus võib esineda ka kõigest ühel miljonist, mis tähendab, et sellel ei pruugi veel olla ravi või kui ka on, siis riik seda alati ei rahasta. Selle kõigega on keeruline toime tulla ka kõige tugevamal inimesel, mistõttu psühholoogiline abi on väga vajalik.


 

2020: CAR-T rakkude tootmise ja rakuravi seadme toetus

Lastefondi soov on toetada innovaatilist meditsiini - haploidentne vereloome tüvirakkude siirdamise ja rakuravi võimaluste loomist Eestis.

CAR-T rakuravi üheks enimkasutatavaks näidustuseks on äge lümfoblastleukeemia, mis on üks enamlevinud pahaloomuline kasvaja lapseeas. Väga lihtsakoeliselt selgitades võetakse inimese T-rakud, õpetatakse nad ründama vähirakke ning saadetakse siis lapse organismi "tööle". Tegemist on väga uudse ning efektiivse ravimeetodiga. Kommertsiaalse CAR-T rakuravi Eesti patsientidele kättesaadavaks tegemiseks on kohapeal CAR-T rakkude tootmise käivitamine Eestis.

Siirdamiskogemus on TÜ Kliinikumi hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni keskusel olemas, puudu oli seade, mis aitaks siirdamismaterjali ehk vereloome tüvirakke sugulasdoonoritelt eemaldada. Sama seade võimaldab kogemuse kasvades CAR-T rakkude tootmist CAR-T rakuraviks.
Uudne seade võimaldab Eesti lastele ravi, mis täna ei ole olnud Eestis kättesaadav.


 

2019: mobiilse kõnniroboti soetamine

2020 soetati mobiilne kõnnirobot Pärnu Haiglasse. See võimaldab Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaa väikestel patsientidel saada innovaatilist ja kaasaegset taastusravi oma kodukoha raviasutuses.

Kõnnirobot aitab parandada või taastada nende laste kõnnimustrit, kes ei saa sünnitrauma, insuldi või mõne muu haiguse tõttu kõndida või kelle liikumine on oluliselt raskendatud. Tegemist on mitmekülgse taastusravi abivahendiga, mis aitab muuta füsioteraapia tunnid vaheldusrikkamaks ning intensiivsemaks, liigutades väikese patsiendi jalgu ja jäljendades korrektset kõnnimustrit sadu kordi. Terapeut masina abita sellist intensiivsust tagada ei suuda. Nii aitab kõnnirobot koos füsioteraapia, ujumise ja muude taastusravivõimalustega saavutada parima võimaliku tulemuse.

Lisainfot Lastefondi soetatud seadmete kohta leiab Lastefondi veebilehelt.

  

2018: suhkruhaigete laste ravitingimuste parandamine

2Pühade puhul tegime Baltic Agro  jõulukinkide asemel annetuse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondile, et aidata lapsi. Aita Sinagi! www.lastefond.ee/kuidasaidata/

Soovime, et annetus tooks kas või pisut kindlustunnet nendele raskelt haigetele lastele, kel abist puudu jääb.

  

Lastefond on üks suuremaid ja vanemaid lastehaiglate juurde loodud heategevusfonde.

2000. aastal loodud Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond toetab eraisikute ning ettevõtete annetuste abil eriravi või -hooldust vajavaid lapsi ja nende peresid ning seadmete soetamist haiglatele.

Loe lisa ja anneta ka.

Lastefond