AdBlue®

AdBlue on teaduslikult tuntud kui uurinvesilahus AUS-32. AdBlue nimetuse kasutamine tootel on lubatud vaid siis, kui see vastab standardi ISO 22241 nõudmistele ning omab Saksamaa Sõidukitootjate Assotsatsiooni (Verband der Automobilindustrie/VDA) luba. Tootjafirmal AB Achema on vastav luba alates 27.03.2007.

AdBlue on värvitu ja lõhnatu ohutu vedelik, mida kasutatakse uuemates SCR-tehnoloogiaga varustatud traktorites, veokites ja bussides. SCR (ing k Selective Catalytic Reduction) on heitgaaside puhastamise selektiivne süsteem, milles kasutatakse katalüsaatorit. SCR tehnoloogia põhineb AdBlue lisamisel väljalaskeprotsessi, tekitades keemilise reaktsiooni, mille tulemusena muundatakse kahjulikud lämmastikoksiidid õhulämmastikuks ja veeks. 


AdBlue kulu

Keskmine AdBlue kulu on 1,5 liitrit 100 km kohta, s.o 4-6% sõiduki kütusekulust.

Miks kasutada AdBlue lisandit?

  • mootori jõudluse optimeerimine
  • eralduvate heitgaaside vähendamine
  • kütusekulu kokkuhoid (keskmiselt 5%).

Kasutamise turvalisus

AdBlue vedelik on ohutu nii inimestele kui ka loomadele. Toode ei ole mürgine, plahvatusohtlik ega süttiv. Vedeliku kristalliseerumine (temperatuuril alla –11°C) ei mõjuta tema edasist kasutamist: sulades säilub kvaliteet.

Vedeliku sattumisel nahale tuleb määrdunud kohta pesta rohke veega. Vedeliku allaneelamise korral tuleb juua rohkelt vett ning pöörduda arsti poole.