Heategu noorte kasvamiseks

Laius-Tähkvere valla peremeeste initsiatiivist rajatud Sadala kool on sündinud rahvaalgatusel ehk kogukondlikust aktiivsusest. 2020. aasta suvel toetatud Sadala kooli projekt näitab, et 140 aasta järel on Sadalas endiselt tugev kogukond.

Tänaseni on Sadala kooli ümber koondunud aktiivsed ning kogukonnast hoolivad inimesed, sest kuigi kümme aastat tagasi oli Sadala kool keerukas olukorras, suudeti langenud laste arvu ja kõrgete ülalpidamiskulude kiuste säilitada armas maakool. Sadala Kandi Edendajate Ühingu liige Triin Pärsimi sõnul päästis kooli reformide elluviimine: ,,Kool reformiti 6-klassiliseks. Reformi käigus aktiveerusid lapsevanemad ja kohalikud ettevõtjad, sest oht kooli sulgemiseks oli suur. Kogukond algatas koolimajja lasteaiarühma loomise ja kirju rahastusmudeli abil ehitati rühmaruumid valmis. Tänu sellele on kool arengu mõttes püsinud tõusutrendis.“

Pärsim kinnitab, et laste arv koolis on stabiliseerunud, lasteaiarühm täitunud ning koolile ehitati Keskkonnainvesteeringute Keskuse toes välja uus katlasüsteem ja renoveeriti küttesüsteemi. Lisaks lastele tunnevad soojast koolist õhtuti rõõmu ka täiskasvanud treeningute ja huviringide kaudu. Kiire areng viis ka juba selleni, et lasteaiaruumi hakkas nappima ning nüüd on vald ehitanud kõige pisematele uue rühmaruumi juurde.

Seega on Sadala näide sellest, kuidas koolimaja pole ainult funktsionaalne asutus, vaid on muutunud kogukonna ühendajaks ja südameks parimas mõttes. „Kooli tegemisi toetavad nii lapsevanemad kui kohalikud ettevõtjad, meie sõbrad ja lähikondsed,“ kirjeldab Pärsim.

Toetusega loodi lisandväärtust kõigile

Läinud suvel ootas Baltic Agro erinevaid ettepanekuid kultuuri ning noorte sportimisvõimaluste parandamiseks maapiirkondades. Sadala kant unistas välitingimustes mänguväljakust ja treeningalast, millest saavad rõõmu tunda nii väiksemad kui treenida ka täiskasvanud kogukonna liikmed. „Alati on kõige ebaolulisemad valdkonnad, millesse omavalitsus oma investeeringuid suunab, mänguväljakud ja spordirajatised, sest kuskil on ikka vaja vahetada katus või panna uued aknad,“ kirjeldab Triin Pärsim paratamatust. Juhataja sõnul oli äärmiselt vajalik, et Baltic Agro toetus tuli. ,,Kooliperel oli siiras üllatus ja rõõm, kui meie taotlus otsustati rahastada. Täna on väike välijõusaal nii laste kui külarahva kasutuses.“

,,Laste siiras ja vahetu rõõm olemasolevatest vahenditest tõstab kogu kogukonna tuju."

Triin Pärsim rõhutab, et laste siiras ja vahetu rõõm olemasolevatest vahenditest tõstab kogu kogukonna tuju: ,,Sadala koolipere kõige suurem motivatsioon on see, kui lapsed tulevad hommikul rõõmsal meelel kooli ja ei kiirusta õhtul koju minemisega. Koolis käiakse pärast tunde läbi kõik trennid ja huviringid, süüakse koos õhtuoode, õpitakse pikapäevarühmas, saadetakse kaugemalt sõbrad koolibussile ja alles siis sätitakse koju.“ Selline koosolemine ja -tegemine ongi kogukonna algatuse eelduseks. ,,Sadala kool on seadnud sihiks õpetada lapsed headeks inimesteks, kes saavad elus hakkama. Selleks on vaja neile kaasa anda terake talupoja tarkust ja tervet ellu suhtumist. Ja muidugi ei tohi pärssida laste huumorimeelt, sest rõõmul meel aitab alati,“ võtab Pärsim Sadala kooli loo kokku.

 


Sadala kool.SADALA KOOL

 

Koolipere sõnul on Sadala toetajaid väga palju ning kooli eduloo taga seisavad koolipere, sh lapsevanemad, õpetajad, lapsed, hoolekogu, ning kohalikud ettevõtjad ja vabaühendused. Toetajate suurde perre ja sõprade ringi kuulub nüüdsest ka Baltic Agro.