Fumigeerimine ja desinsektsioon

Efektiivne kahjurite tõrje viljahoidlates

Kuna kahjurid võivad hävitada ning tekitada kahju hoiustatavale viljale või muudele toorainetele (näiteks kakao- või kohviubadele), siis neist on võimalik vabaneda fumigantide abiga. Fumigeerimist võib lisaks viljaladudele teostada ka põrandaladudes, silodes, kuivatites ja teistes hoidlates.

Fumigeerimiseks on vajalik erikoolituse läbimine

Fumigantide näol on tegemist väga ohtlike taimekaitsevahenditega. Nendega töötamiseks peab olema läbitud spetsiaalne koolitus. Baltic Agro AS töötajatel on läbitud koolitus Sakamaal ettevõtte BM Seminar & Consulting GmbH juures ning selle tõestuseks on olemas sertifikaat. 


Kuidas näeb välja fumigeerimise protsess?

Fumigandid sisaldavad endas fosfiini ehk PH3. Fosfiin on värvitu gaas, kuid võib eraldada õrna küüslaugutaolist lõhna. Antud gaas on ülimalt ohtlik inimestele, koduloomadele ja kõigile elusolenditele. See on ka põhjus, miks antud toodet saavad kasutada ainult koolitatud inimesed. Objektide fumigeerimisel jälgitakse kõiki ohutusreegleid tagamaks kõrvaliste inimeste ja loomade turvalisus.

Enne töö teostamist tuleks fumigeerimise läbiviijal tutvuda objektiga ning hinnata olukorda ja riske. Fumigeerimise õnnestumiseks on vaja fumigeeritavad objektid muuta hermeetiliseks. Samuti on oluline õige doseerimine, sest vähese doseerimise või gaasi lekkimise puhul ei õnnestu viljas olevaid putukaid ja nende vastseid hävitada, mille tagajärjel võib putukatel tekkida fumigantide vastu resistentsus. Selle tagajärjel on järgnevaid põlvkondi raskem hävitada. 


Ladude desinsektsioon

Putukad võivad kahjustada suurt osa teraviljasaagist ning avaldada seega mõju vilja müügile. Putukate poolt kahjustatud teravili on madalama toiteväärtusega ja seetõttu ka madalama hinnaga. Võib juhtuda, et sellist vilja ei õnnestugi klientidele müüa.

Vältimaks vilja kahjustumist, tuleks igal aastal enne uue vilja lattu paigutamist läbi viia ladude desinsektsioon. Selle jaoks peavad laod eelnevalt olema puhastatud tolmust ja muust mustusest.

Desinsektsiooni protsess

Puhastatud ladudes pritsitakse pinnad üle insektsiidilahusega. Seejärel täidetakse ruum kuumaerosoolgeneraatori abil mürksuitsuga, mis levib üle terve ruumi ja täidab ka praod, kuhu kahjurid võivad olla peitu pugenud. Desinsektsiooni on võimalik teostada nii ladudes kui ka teistel objektidel vastavalt vajadusele: näiteks kuivatites, punkrites jm.

Baltic Agro kasutab desinsektsiooniks vahendit Actellic 50 EC.

Ladude desinsektsioon Ladude desinsektsioon


Fumigeerimise hind kujuneb vilja koguse, lao suuruse ja teiste näitajate pealt.

  • Hind alates 1,2 €/t.

Desinsektsiooni hind kujuneb lao suuruse ja pritsitavate pindade koguse pealt.

  • Hind alates 0,03 €/m3.

Hindadele lisandub käibemaks 20%. 


Sooviksid rohkem teada?

Kirjelda oma soovi ning leiame kindlasti sobiva lahenduse.


Küsimuste korral võta ühendust:

Generic placeholder image

Kevin Laande

kuivatus- ja lupjamisteenuse, FieldSense tootejuht

+372 507 6797
E-post

Generic placeholder image

Martin Jaaniste

kahjuritõrje ja täppisviljeluse teenuste tootejuht

+372 5308 7484
E-post