Trafos Mg-B-Mn-Fe mõju saagikusele

Trafos Mg-B-Mn-Fe ja Trafos Mg-Mn sisaldavad taimedes hästi liikuvat fosforit, mis väikese molekulina imendub hästi läbi lehepinna. Lehekaudne fosfor on taimedele abiks ajal, mil jahedaga on mullast omastamine pärsitud. Trafos parandab taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele, soodustades juurekava arengut ning parandades lämmastiku ainevahetust.

Taliraps

Aeg: 2019
Sort: DK Seax
Asukoht: Aravete Agro OÜ

Trafos Mg-B-Mn-Fe kasutati kahel korral, sügisel 2 l/ha ning kevadel 2 l/ha, mõlemal korral koos kasvuregulaatoriga.

Trafose kasutamine talirapsil

Vedelväetise Trafos Mg-B-Mn-Fe kasutamine tõi 520 kg/ha enamsaaki ja 173,3 EUR/ha enamtulu. Tulukuse arvutamisel kasutati 2019. hooaja rapsi baashinda 361 EUR/t. Õlisuses erinevust ei olnud.

Aeg: 2019
Sort: DK Exalte
Asukoht: Krootuse Agro AS

Analoogne katse talirapsil korraldati ka Põlvamaal Krootuse Agros sordil DK Exalte. Tulemuseks saadi 110 kg/ha enamsaaki, 0,8% kõrgem õlisus töödeldud variandis ning 34 eur/ha puhastulu.

Talinisu

Aeg: 2019
Asukoht: Eeriksaare Talu FIE

Eeriksaare Talu katsealal kasutati PK-vedelväetist Trafos Mg-B-Mn-Fe kokku kolmel korral:

  • 19.10.2018 - Trafos Mg-B-Mn-Fe 1,3 l/ha + Input 0,4 l/ha
  • 26.04.2019 - Trafos Mg-B-Mn-Fe 1,5 l/ha + Moddus Start 0,3 l/ha + Trimmer 20 g/ha
  • 15.05.2019 - Trafos Mg-B-Mn-Fe 1,5 l/ha + Capalo 0,8 l/ha + Optimus 0,25 l/ha

Koristusel oli märgata, et kontrollalaks jäetud tehnorajad olid lamandunud, samas ülejäänud põld, mis oli saanud lehekaudselt Trafost, oli püsti. Trafoses sisalduv kiire fosfor soodustab juurestiku arengut. Tugev, hargnenud juurestik vähendab ka taimiku lamandumist. Lisaks aitab kaalium kaasa tugeva kõrre arengule. Eeriksaare talus tõi Trafose kasutamine 580 kg/ha enamsaaki ning 62 eur/ha puhastulu (2. kategooria nisu hind 157 eur/ha).

Trafose kasutamine talinisul

Aeg: 2019
Asukoht: Perevara AS

Perevara talinisu Toras põllul tõi kevadine 2 l/ha Trafos Mg-B-Mn-Fe kasutamine võrreldes kontrolliga 340 kg/ha enamsaaki ning puhastulu 39 eur/ha (3. kategooria nisu hind 155 eur/ha).

Trafosega talinisu väetamine kevadel

Aeg: 2019
Asukoht: Helgi ja Pojad OÜ

Ettevõttes Helgi & Pojad hindasime Trafose Mg-B-Mn-Fe mõju suvinisu Licamero saagikusele. Võrreldes kontrollvariandiga tõi Trafose kasutamine normiga 1,5 l/ha enamsaaki 320 kg/ha ning puhastulu 38 eur/ha.

Aeg: 2018
Asukoht: Luunja Mõis OÜ

Luunja Mõisas talirapsiga korraldatud katses andis kevadine Trafos Mg-B-Mn-Fe 2 l/ha kasutamine varsumise faasis segus kasvuregulaatoriga 777 kg/ha enamsaaki võrreldes kontrollvariandiga.
*2018. hooaeg oli põua tõttu taimede jaoks äärmiselt keeruline. Trafoses sisalduv kaalium aitab taimedel paremini taluda kevadisi temperatuurikõikumisi ning põuastes tingimustes vähendab taimede tundlikkust veepuudusele ja aitab säilitada turgorit taimerakkudes.

Järeldused

Kuigi soovitame Trafost kasutada varasemas kasvufaasis, kui fosfori kätte saamine mullast on veel pärsitud, siis ka koos kasvuregulaatoriga hilisemas faasis kasutamine annab väga hea tulemuse.