Talirapsi väetamine kaaliumiga

Talvised madalad temperatuurid põhjustavad jääkristallide teket taimekudedes. Kristallid lõhuvad rakuseinu ning põhjustavad rakkude dehüdreerumist, mis toob kaasa taimede hukkumise. Kaalium aitab tõsta taimekudedes suhkrute sisaldust, mis vähendavad taimemahla nö. külmumispunkti. Seeläbi on taim vastupidavam temperatuuride kõikumisele. Lisaks aitab kaalium tugevdada taimerakkude seinu.

Kaalium on lehekaudselt manustades taimede poolt kiiremini omastatav ning kättesaadav ka siis, kui erinevate tegurite toimel (jahe muld, toiteelementide antagonism, mulla pH) on see mullast kättesaamatu.

Final K on kõrge kaaliumisisaldusega väetislahus, mis sisaldab vähesel määral ka lämmastikku ning sobib kokku enamike vees lahustuvate väetiste ja taimekaitsevahenditega, va happelise reaktsiooniga väetised või taimekaitsevahendid.

Taliraps

Aeg: 2019
Asukoht: Kuusiku Katsekeskus

2019. aasta hooajal katsetasime Kuusiku Katsekeskuses vedela kaaliumväetise Final K mõju nii mullale pritsides kui lehtede kaudu pritsides.

Katsepõllult värskelt võetud mullaproovide tulemused näitasid madalat kaaliumi sisaldust mullas. Lisaks oli pH kõrge, mis omakorda pärsib kaaliumi omastamist mullast.

Sügis Toode Kulunorm Kuupäev
Põhiväetis YaraMila 7-20-28  310 kg/ha 12.08.2018
Põhiväetis YaraBela AXAN 27N + 4S  120 kg/ha 15.08.2018
Märgaja Terraoil  0,3 l/ha 22.08.2018
Täiendväetis Ruter AA 2 l/ha
Täiendväetis Humistar 2 l/ha
Täiendväetis Final K* 1 l/ha
Herbitsiid Clamox  2 l/ha 18.09.2018
Märgaja Dash  1 l/ha
Kasvuregulaator Caryx  0,7 l/ha 13.09.2018
Täiendväetis Tradebor  2 l/ha
Kasvuregulaator Juventus  0,7 l/ha 15.10.2018
Täiendväetis Magnitech 2 l/ha
Täiendväetis Tradebor 0,5 l/ha

*Variant 2 skeemis Final K hiljem koos kasvuregulaatoriga Caryx. N toimeaines sügisel 54 kg/ha, S 5kg/ha.

2018. a. sügisel pritsiti üht osa katsest vedelväetisega Final K 1,0 l/ha otse mullale. Selline kaaliumi kasutus on teada-tuntud 2+2+1 skeemis kasutatav tavahübriidsortide puhul, kus skeem Ruter 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha lisatakse paagisegusse mullaherbitsiidiga.

Teisele osale põllust pritsiti vedelväetis Final K 1,0 l/ha lehe kaudu. Final K sügiseseks lehekaudseks pritsimiseks on mitmeid võimalusi. Sobib ta paagisegusse kõrrelise umbrohutõrjevahendiga, CL herbitsiidiga ning kasvuregulaatoriga.

Kevadine skeem oli katsevariantidel sama.

Kevad Toode
Kulunorm
Kuupäev
Pealtväetis 1. CAN+S  200 kg/ha 29.03.2019
Pealtväetis 2. ASN 26-13  200 kg/ha 17.04.2019
Pealtväetis 3. CAN+S  200 kg/ha 06.05.2019
Täiendväetis Trafos Mg, B, Mn, Fe 2 l/ha 19.04.2019
Täiendväetis Tradebor 1 l/ha
Kasvuregulaator Caryx  0,5 l/ha 25.04.2019
Täiendväetis Tradebor 1 l/ha
Insektitsiid Proteus OD 0,75 l/ha
Fungitsiid Cantus Gold 0,4 l/ha 23.05.2019
Insektitsiid Biscaya  0,3 l/ha

N toimeaines kevadel 160 kg/ha, S 44 kg/ha

Tulemused

Sügisene kaaliumiga väetamine
Joonis. Kaaliumi kasutusaja mõju talirapsi saagikusele

Sügisel teostatud lehekaudne kaaliumi kasutamine tõi võrreldes mullapinnal kasutamisega 300 kg/ha enamsaaki, 1,4% võrra kõrgema õlisuse ning kokkuvõttes 160 eur/ha enamtulu. Seega ka „2+2+1“ skeemi kasutamisel soovitame talirapsi ühtlasemaks tärkamiseks ja paremaks juurdumiseks Ruter 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha lisada paagisegusse koos mullaherbitsiidiga ning vedelväetis Final K pritsida lehe kaudu näiteks koos kasvuregulaatoriga.