Haigustõrje talirapsil rohelise kõdra faasis

Katsekoht: Sadala Agro OÜ
Kultuur ja sort: taliraps DK Expat
Külviaeg: 09.08.2020
Külvisenorm: 50 id/m2
Eelvili: põldhein

Rapsi õitsemisaegne haigustõrje on Eestimaa põldudel juba tavapärane praktika. Õigesti ajastatud haigustõrje kaitseb taimi valgemädaniku eest, mis haiguse tekkeks soodsal aastal võib kaasa tuua tugeva saagikao. Rapsil on hilisemas kasvufaasis ka teine haigus, ristõieliste kuivlaiksus, mis nakkub hiljem kui valgemädanik. Kuna õitsemiseaegse fungitsiidi toime on selleks ajaks juba nõrgenenud, tehakse mujal maailmas viimane haigusetõrje roheliste kõtrade faasis, et kaitsta taimi just kuivlaiksuse eest.

2021. aastal viidi Sadala Agros läbi katse, et hinnata hilises faasis kasutatud Folicuri mõju talirapsi saagikusele. Tulemus näitas, et Folicuri kasutamine kulunormiga 1,0 l/ha roheliste kõtrade faasis tõi enamsaaki 280 kg/ha ning lisaks ka 1,6% kõrgema õlisuse. See tõi kontrollvariandiga võrreldes enamtulu 163 €/ha.

Haigustõrje talirapsil rohelise kõdra faasis

*rapsi baashind 454,47 eur/t