Kõtrade kaitse

Tänapäeva rapsi sordid on väga tugevate kõtradega ning minimaalse purunemise riskiga. Sellest hoolimata loovad heitlikud ilmastikuolud - temperatuuri muutused, sademetele järgne intensiivne päikesepaiste, põud ja tugevad tuuled - kõtrade purunemiseks soodsad tingimused. Oma roll on ka taimehaigustel ja kahjuritel, kes lisaks ilmale samuti taime vastupanuvõimet ja geneetilisi eeldusi nõrgestavad. Tulemuseks on kõtrade koristuseelne ning koristusaegne avanemine, mis toob kaasa märkimisväärse saagikao ja tugeva umbrohtumuse probleemi rapsi varise näol järelkultuuris. Suurim on probleem põldudel, kus saak valmib ebaühtlaselt ja koristuse ajal on kuum ning kuiv periood. Seetõttu on oluline tagada kõtrade kaitse.

Kõtrade purunemist saab takistada

Koristuseelse ja koristusaegse saagikao vältimiseks kasuta Smart Contacti. Tegemist on tootega, mis loob kõdra ümber kaitsekihi, see hoiab kõdrad tugevalt koos ning kaitseb muutliku ilma ja liigse niiskuse eest. Samas ei pea kartma, et kõdrad seetõttu lõpuni ei valmi, sest seemne küpsemisest tingitud niiskus siiski aurustub. Saak valmib ühtlaselt ning isegi ebaühtlase valmimise korral ei avane kõdrad enneaegselt. Lisaks on võimalik rapsi optimaalsest ajast hiljem koristama minna: näiteks kui juhtub, et tööd kuhjuvad ning minnakse päästma talinisu toiduklassi või kombain on õigel hetkel rivist väljas.

Kõdraliimi Smart Contact kasutamine

Kasutusaeg: BBCH 81-85 ehk kui 10-50% rapsi seemnetest on mustad ja kõvad.
Kulunorm: 400 ml/ha
Veenorm: 200 l/ha