Veebiseminar 27.07.2022

27. juulil toimus Baltic Agro ja Nando veebiseminar veisekasvatajatele

Sõnniku käitlemine ja farmi sisekliima kvaliteedi parandamine

Seminari teemad

  • Ammoniaagi teke ja seda mõjutavad tegurid
  • Võimalused ammoniaagi kontsentratsiooni vähendamiseks farmis
  • Tooted sõnniku tõhusaks käitlemiseks
  • Farmi mikrokliima parandamine
  • Lämmastiku kokkuhoid sõnnikus

Seminari viis läbi Leedu firma Nando esindaja Kestutis Vinkus.

Seminari esitlusmaterjal

Vaata seminari slaide (PDF kujul) ekraanilt või prindi välja.

Vaata materjali