pH reguleerimine: pikaajaline katse

EMÜ Mahekeskus, 2018-2020

Baltic Agro on kahel aastal koostöös EMÜ Mahekeskusega korraldanud katse "pH reguleerimine", et hinnata erinevate lubiväetiste mõju põllukultuuride saagikusele ja mullaomadustele. Lubiväetised laotati põllule 2018. aasta sügisel. 2019. aasta taimekasvatushooajal kasvatati katselappidel talinisu ning 2020. aastal kaera.

KULTUUR kaer
Külviaeg 22.04.2020
Külvisenorm 500 id/m2
Eelvili talnisu

Katseskeem

TEGEVUS / KUUPÄEV TOODE KULUNORM
Seemnete töötlemine Folicist 1,5 l/t
Kevadine põhiväetamine  Monterra 10-7-1 300 kg/ha
  Kalisop 150 kg/ha
11.06.2020

Fontana Bio 3-4-3 

2 l/ha
  Tradecorp Cu 1 kg/ha
   EPSO Combitop 5 kg/ha
17.06.2020

EPSO Combitop 

5 kg/ha
  Tradebor 0,3 l/ha
  Vegenergy 0,5 l/ha
26.06.2020

Fontana Bio 4-1-6  

2 l/ha
   EPSO Combitop 5 kg/ha

Tulemused

Lubiväetiseid laotati põllule 2018. a sügisel. Mullaproovid võeti enne väetamist ja edaspidi igal kevadel ja sügisel. 2019. aasta kevadeks oli kontrollvariandi pH jäänud samale tasemele. AtriGran on väga hea peenestusastme ja kiire toimega lubiväetis ning 2019. a kevadeks olidki mõlemad AtriGrani variandid andnud korraliku pH tõusu mullas. 2019. aastal kasvas katselappidel talinisu ning võrreldes kontrollvariandiga tootsid lubjatud variandid tugevat enamsaaki.

2020. aasta kevadel võetud mullaproovid näitasid, et võrreldes esimeste mullaproovidega 2018. aastal oli kõige suurema pH tõusu andnud AtriGran 1 t/ha ning AtriGran 0,5 t/ha (vt tabel 2). Lubjakivijahu Nordkalk Agricalc L oli katseaastate jooksul tõstnud mulla pH-d 0,32 ühiku võrra. 2020. aastal kasvas katselappidel kaer ning ka siis tootsid kõik kolm lubjatud varianti enamsaaki.

Kahe aasta peale kokku on suurimat enamsaaki tootnud AtriGran 0,5 t/ha variant (1,66 t/ha) ning see oli ka majanduslikult kõige tulusam. AtriGran 1 t/ha variant tootis kokku 1,51 t/ha enamsaaki ning Nordkalk 4 t/ha kokku 1,18 t/ha enamsaaki.

Näitaja  Kontroll AtriGran
0,5 t/ha
AtriGran
1,0 t/ha
Nordkalk Agricalk L
4 t/ha
pH 2018 sügisel 5,83 5,71 5,51 5,99
pH 2020 kevadel  5,99 6,32 6,50 6,31
pH muutus 0,16 0,61 0,99 0,32
Talinisu saagikus, t/ha (2019)  5,60 6,56 6,60 6,5
Kaera saagikus, t/ha (2020) 2,42 3,12 2,93 2,70
Summaarne enamsaak, t/ha 0 1,66 1,51 1,18
Summaarne puhastulu, €/ha 0 215,80 119,15 126,36

Tabel 1. Katsetulemused: pH muutus ja saagikus 2018-2020


Kokkuvõtteks

Kõik kolm lupjamise varianti on avaldanud positiivset mõju mulla pH tõusule ning sellega on paranenud mitmete võtmeelementide (N, P, K, Mg, S, Ca, Mo) omastamine mullast ning ka väetiste kasutamise efektiivsus. Kõik kolm varianti on andnud mõlemal aastal enamsaaki ning korralikku puhastulu.

Kuna vähemalt AtriGrani variantidel oli näha jätkuvat pH tõusu, on plaanis jätkata katsetega lubiväetise järelmõju hindamiseks ka 2021. aastal.