Bio Basic väetiste koostised

Näitaja

Monterra BIO 4-10-2

Kuivaine, %

90

Orgaaniline aine, %

65

Kogulämmastik (N),  %

4,0

Orgaaniline lämmastik (N), %

3,8

Fosfor (P2O5), %

10,0

Kaalium (K2O), %

2,0

Magneesium (MgO), %

0,6

Väävel (S), %

1,3

Kaltsium (CaO), %

8,5

pH

6

C : N suhe

8

Omadused

Fosforväetis 4-10-2
on kõrge orgaanilise fosfaadi sisaldusega väetis, mis sisaldab lisaks 8,5% kaltsiumi (Ca).