Mullaviljakuse parandamine

Muld on põllumajandustootja peamine töövahend, mistõttu on oluline hoida see terve ning produktiivsena. Toetades mullas loomulikult esinevaid kasulikke mikroorganisme, loome taimedele läbi mulla omaduste paranemise soodsama kasvukeskkonna. Jätkusuutlikuks tootmiseks on oluline hoida mulla toitainete bilanss tasakaalus. Mahetootjatel avaneb järjest uusi võimalusi taimede väetamiseks ning mulla rikastamiseks.

Allpool leiad soovitusi mullaviljakuse parandamiseks:

Orgaanilised väetised

Kindlasti ei tohiks väetusplaani koostamisel tähelepanuta jätta sõnnikut. Selle kasutamine parandab mulla füüsikalisi omadusi, soodustab mikroorganismide arengut ning huumuse teket. Toiteelementide kontsentratsiooni ja omastatavuse poolest loetakse linnusõnnikut (sh kanasõnnikut) väga väärtuslikuks sõnnikuliigiks.

Mahe kanasõnnik BiorganiQ 4-4-2 on vabapidamisel peetavate kanade granuleeritud sõnnik. See sisaldab põhilisi toiteelemente, nagu lämmastik, fosfor, kaalium, magneesium ja kaltsium. Kanasõnniku suur orgaanilise aine sisaldus (58%) parandab mullastruktuuri, aidates säilitada mulla niiskustaset ja soodustades mullaelustiku tegevust. Lisaks orgaanilisele ainele viime mulda ka toiteelemente ehk siis vastavalt mulla väetistarbele saab mulda ka vajalike toiteelementidega rikastada.

Monterra BIO MALT väetised sisaldavad vähemalt 30% ulatuses linnaseidusid, mis soodustavad taime juurte kasvu ja toitainete omastamist. Sellest sarjast pakume Monterra 4,5-2,5-8 väetist ja BIO BASIC sarjast Monterra 4-10-2 orgaanilist maheväetist.


Granuleeritud väetised

PROTAMIN GR Starter

Protamin GR (N 13%) on hüdrolüüsitud želatiinil põhinev orgaaniline lämmastikväetis koos risosfääri aktiveeriva biostimulaatorite kompleksiga (APR). Tänu ainulaadsele tootmisprotsessile FCH (Fully Controlled Hydrolysis) sisaldab Protamin GR Starter orgaanilise lämmastiku kolme fraktsiooni – kiire, keskmise ja aeglase vabanemisega – mis tagab taimedele tasakaalustatud lämmastiku varu kogu kasvuperioodi vältel. Risosfääri aktiveerival biostimulaatorite kompleksil APR on toime nii taimele kui ka mullale, stimuleerides juurte arengut, parandades mulla mikrofloora aktiivsust, toitainete imendumist ja mulla viljakust.

PROTAMIN 7-14-0

Protamin 7-14-0 sisaldab hüdrolüüsitud želatiini ning fosforit. See soodustab juurte arengut, parandab toitainete imendumist ning suurendab mulla mikrobioloogilist aktiivsust. Hüdrolüüsitud želatiin loob soodsa keskkonna kasulikele mikroorganismidele, kes muudavad toitained taimedele kättesaadavaks. Tänu kergesti omastatavale fosforile kiireneb taimede kevadine algareng. Toode on aktiivne nii kõrgematel kui ka madalamatel temperatuuridel.

Katsetulemused

Protamin 7-14-0 positiivset mõju näitas koostöös ettevõttega Palsam AVR OÜ rajatud katse, kus hindasime toote mõju kaera saagikusele. Katsepõllul oli fosfori- ja kaaliumitarve keskmine ning pH 7,0. Kõrge pH võib pärssida mõnede elementide (näiteks P, B, Cu, Fe, Mn, Zn) omastamist. Toodet kasutati starterväetisena koos külviga, kulunormiks oli 35 kg/ha. Kontrollvariant starterväetist ei saanud. Protamin 7-14-0 kasutamine tõi 310 kg/ha enamsaaki ning 36 €/ha puhastulu.

Protamin 7.14 katse tulemused
Protamin 7-14-0 mõju kaera saagikusele starterväetisena kasutatult


Kaaliumi ja magneesiumi lisamine

Mulla rikastamiseks kaaliumiga sobivad kõrge kaaliumi- ja väävlisisaldusega kaaliumsulfaat KALISOP, kaaliumit ning mitmeid mikroelemente sisaldav Ecoplant Humi ning kõrge magneesiumi- ja väävlisisaldusega Patentkali.

Katsetulemus

Patentkali positiivset mõju näitas ka EMÜ Mahekeskusega 2019. a koostöös rajatud katse. Põllu kaaliumi sisaldus oli madal ja seetõttu sai põld enne külvi 100 kg/ha Patentkalit. Võrreldes kontrollvariandiga saadi töötlusega põlluosalt 800 kg/ha enamsaaki ja 89,5 €/ha puhastulu.

Patentkali rikastab kaaliumiga
Patentkali mõju talinisu saagikusele, EMÜ Mahekeskus 2019

Magneesiumipuuduse korral võib kasutada magneesiumsulfaati Esta Kieserit ja kõrge magneesiumi- ja naatriumisisaldusega kaaliumväetist Magnesia-Kainit, mis sobib eelkõige rohumaade väetamiseks.


Mullaorganismide elutegevuse soodustamine

BIOSPLITO

BioSplito põhu lagundajaEelkultuuri põhu lagundamise soodustamiseks soovitame kohe pärast eelkultuuri koristamist kasutada BioSplitot. Toodet võib segada bioloogiliste väetistega. BioSplito lisatakse paaki viimasena ja lahus tuleb kasutada ära 6 h jooksul pärast valmistamist. Käesolevast hooajast on BioSplito pulbrilisel kujul, soovituslik kasutusnorm on 0,5-2 kg/ha. Täpsemal arvutamisel tasuks lähtuda taimejäänuste kogusest põllul: 1 kg BioSplitost piisab ligikaudu 5 tonni taimejäänuste efektiivseks lagundamiseks.

BioSplito koosneb mikroorganismidest ja nende poolt sünteesitud ensüümidest. Toote koostises on mikroorganismid Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus, Cellulomonas uda, Cellulomonas gelida, Aspergillus awamori ja Trichoderma reesei (võrdsetes kontsentratsioonides, kokku 1 x 10 ^ 9 kmü/g). BioSplito aitab lagundada taimejäänuste koostises olevaid orgaanilisi ühendeid (tselluloos, hemitselluloos, ligniin) ning lagunemise tagajärjel rikastub muld toiteelementidega. Ensüümid parandavad ka mullastruktuuri, füüsikalisi ja bioloogilisi omadusi. Lisaks hoiavad need ära ka hallituse ja toksiinide teket.

BIOSPEKTRUM

BioSpektrum mikroorganismidMullaorganismide elutegevuse soodustamiseks on heaks lahenduseks BioSpektrum, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme. Tootes sisalduvad bakterid ja seened (Bacillus spp, Thiobacillus spp, Azotobacter spp ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae) aitavad parandada mikro- ja makrotoitainete omastamist, mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri.Lisaks sisaldab BioSpektrum mükoriisaseeni, mis loovad taime juurega sümbioosi ning toimivad juure pikendusena. Tänu sellele on taim võimeline sügavamatest mullakihtidest toitaineid ja vett omastama ning suudab ebasoodsatele kasvutingimustele paremini vastu pidada. Mükoriisaseened toodavad ka glükoproteiin-globuliini, mis ühendab väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks, parandades seeläbi mullastruktuuri.

Katsetulemused

Ettevõttes OÜ Palsam AVR rajatud pikaajaline mulla parandamise katse on näidanud positiivset tulemit. BioSpektrum pritsiti põllule kevadel, enne külvi, kulunormiga 0,5 l/ha. Esimese katseaasta kokkuvõtteks andis töödeldud ala 310 kg/ha enamsaaki ja 41 €/ha kohta puhastulu.

BioSpektrumi pikaajalise katse algusaasta
Pikaajaline mulla mikrofloora aktiveerijate katse ettevõttes Palsam AVR, esimese katseaasta tulemused kaeral.


Muldade lupjamine

Muldade pH tõstmiseks on Baltic Agro tootevalikus granuleeritud lubiväetised AtriGran ning AtriGran Mg. AtriGran koosneb madala niiskusesisaldusega vastupidavatest graanulitest ning on saadaval kahes erinevas fraktsioonis: 1-4 mm ja 4-8 mm.

AtriGrani omadused:

  • Kõrge reaktiivsus (üle 99%) tagab kiire toime mulla pH-le.
  • Kaltsiumi kohene kättesaadavus tänu peenele fraktsioonile (üle 90% osistest väiksemad kui 100 µ)
  • Täiustatud orgaanilise komponendiga (melass) efektiivsuse parandamiseks.
  • Stabiilsed vastupidavad graanulid, mis tänu heale veeimavusele lahustuvad kiiresti.

Katsetulemused

Oleme koostöös EMÜ Mahekeskusega teostanud kaheaastase katse, et hinnata erinevate lubiväetiste mõju kultuuride saagikusele ning mullaomadustele. Lubiväetised on laotatud ühel korral – 2018. aasta sügisel – ning alates sellest ajast on igal kevadel ja sügisel võetud mullaproovid. 2019. aasta taimekasvatushooajal kasvas katselappidel talinisu ning 2020. aastal kaer.

Näitaja Kontroll AtriGran 0,5 t/ha AtriGran 1,0 t/ha Nordkalk 4 t/ha
pH 2018 sügis 5,83 5,71 5,51 5,99
pH 2020 kevad 5,99 6,32 6,50 6,31
pH muutus 0,16 0,61 0,99 0,32
Talinisu saagikus 2019 5,60 6,56 6,60 6,50
Kaera saagikus 2020 2,42 3,12 2,93 2,70
Enamsaak kokku, t/ha 0 1,66 1,51 1,18
Enamtulu kokku, €/ha 0 216 119 126

Lubiväetise mõju mulla pH-le ja kultuuride saagikusele
Tulu arvutamisel on kasutatud 2019. a talinisu hinda 180 €/t ja 2020. a kaera hinda 165 €/t

2019. aasta kevadeks olid nii kontrollvariandi kui Nordkalki lubjakivijahu variandi pH jäänud samale tasemele.Seevastu hea peenestusatmega kiiretoimeline lubiväetis AtriGran tõstis pH-d juba 2019. a. kevadeks. AtriGrani kasutamine 0,5 t/ha andis pH tõusu 0,34 ühikut ning 1,0 t/ha kasutamine 0,64 ühikut.

Mõlemad AtriGrani variandid andsid 2019. aastal sarnase saagikuse, sest kevadeks saavutatud pH tasemed olid tõusnud sarnasele tasemele. (AtriGrani variant 1,0 t/ha andis küll peaaegu kaks korda suurema pH tõusu, kuid selle variandi algne pH oli madalam.) Kuigi Nordkalki lubjakivijahu 4 t/ha ei olnud pH-d kevadeks muutnud, andis see variant sarnase saagikuse AtriGrani variantidega, sest selle variandi algne pH oli juba enne lubjakivijahu laotamist sarnane näitudega, mis saavutati pärast AtriGrani laotamist.

2019. aasta sügiseks on avaldunud ka aeglasema toimega Nordkalki lubjakivijahu mõju mullale ning pH on aastaga tõusnud 0,47 ühikut. 2020. aasta kevadine proov näitas siiski juba selle näidu langemist. AtriGrani variantidel oli 2020.a kevadel veel näha veel positiivset järelmõju, pH oli tõusnud, kuid kasv mõnevõrra väiksem.

Kõik kolm lupjamise varianti on avaldanud positiivset mõju mulla pH tõusule, parandanud mitmete võtmeelementide (N, P, K, Mg, S, Ca, Mo) omastamist mullast ning väetiste kasutamise efektiivsust. Kõik kolm varianti andsid mõlemal aastal enamsaaki ning korraliku enamtulu. Majanduslikult kõige kasumlikum oli AtriGran 0,5 t/ha, mis tõi kahe aasta peale kokku suurima enamsaagi (1,66 t/ha) ja enamtulu (216 €/ha), kuid selle variandi algne pH oli ka kõrgem kui AtriGran 1,0 t/ha variandil.

Generic placeholder image

Lupjamisteenus

Kindlaim viis happeliste muldade seisukorra parandamiseks

Generic placeholder image

Lupjamise tähtsus

Põllumajandus.ee portaalis ilmunud artikkel

Prev Next