Puhasta. Sorteeri. Kogu. Tagasta.

 

Põllumajandusplasti taaskasutust soodustab tagastatavate jäätmete korrektsus – põllumajandusplast peab olema sorteeritud, kuiv ja puhas. Põllumajandusplasti ei tohi  koguda koos teiste jäätmete või materjalidega, sest see takistab hilisemat põllumajandusplasti taaskasutust.

Puhastamine

Põllumajandusplasti üleandmisel on oluline puhtus, st koorma vastuvõtmisel hinnatakse muude lisandite ehk võõriste mahtu. Võõristeks on põllumajandusplasti jäätmete hulka mittekuuluvad materjalid – näiteks muld, silo, liiv, rehvid.  Võõriste maht arvestatakse põllumajandusplastist eraldi ning võõriste kulu põllumehele ei kompenseerita.

Põllumajandusplast peab olema puhas.

Sorteerimata plasti puhul on selle kokku kogumisel õigus loobuda vastu võtmisest või küsida segajäätmete hinda põllumajandusettevõttelt.

Pea meeles!

 • Silokile ja -võrk peab olema täiesti puhas, kuiv ja ei tohi sisaldada silo, mulda, turvast, liiva, kive või muid lisandeid.
 • Plastpakend – kanistrid, pudelid - peavad olema täielikult tühjendatud ja kuivad, kemikaalidest puhtad ning korgid eemaldatud.

Muude lisanditega segunenud põllumajandusplast.
Fotol: muude lisanditega segunenud põllumajandusplast.

Tagastamisel veendu, et

 • pakendid on puhtad ja tootejääkideta
 • plastjäätmed ei sisaldaks toote- ja silojääke, pinnast ega teisi jäätmeid ja materjale.

Sorteerimine ja kogumine

Jäätmekäitlejad võtavad vastu ainult sorteeritud plasti. Sorteerimata plast võrdsustatakse segajäätmetega, mille käitlemise eest tasub selle kasutaja. Põllumajandusplasti ja ‑pakendite kasutajatel – põllumajandustootjatel on kohustus koguda ja ladustada põllumajandusplasti jäätmed eraldi muudest jäätmetest ja vältima nende segunemist teiste jäätmete või materjalidega.

Sorteerimata põllumajandusplast.

Fotol: sorteerimata põllumajandusplast.

Kuidas koguda põllumajandusplasti? Põllumajandusplastide sorteerimine ja kogumine toimub plasti kasutaja asukohas. Baltic Agrost ostetud taimekaitse- ja teiste toodete pakendid tuleb koguda sorteeritult pakendi liigi põhiselt.

Põllumajandusplasti tagastamiseks sorteeri eraldi

 • silopallikile
 • tranšeekile
 • aunakile
 • kiletunnel
 • pallivõrk
 • kattevõrk
 • pallinöör

Pakendid =

 • väetisekotid
 • taimekaitse- ja väetisekanistrid peavad olema kuivad ja kemikaalidest puhtad ning korgid eemaldatud.

Põllumajandusplasti jäätmed tuleb sorteerida liigiti. Bigbag kottidesse võib koguda silovõrku, pallinööri.  Põllumajandusplasti tagastamisel võib koorem sisaldada erinevaid jäätmeliike, mis on laetud korrektselt ja mitte segamini.

Hea teada! Kui pakendis on taimekaitsevahendi jäägid, siis klassifitseerub see ohtlikuks jäätmeks ning tuleb  seda tuleb käidelda vastavalt. Infot leiab envir.ee/ringmajandus/jaatmed/ohtlikud-jaatmed.

Tõhusa taaskasutuse tagamiseks peab jäätmeid koguma liigiti.

Sorteerimata või kõrvaliste jäätmetega segunenud põllumajandusplasti jäätmekäitluse kõik kulud tasub põllumajandusettevõtja.

Põllumajandusplasti tagastamine

Tootjavastutussüsteem muudab põllumajandusplasti kasutajale jäätmete üleandmise lihtsaks ja mugavaks. Infot põllumajandusplasti üleandmisest www.silokile.ee.
Tagastada ei saa sorteerimata või muude kõrvaliste jäätmetega segunenud põllumajandusplasti jäätmeid. Sorteerimata põllumajandusplasti ja -jäätmete vastuvõtt on tasuline ning hind kujuneb vastavalt kaalule. Tagastatava plasti käitlemine - ladustamine, põletamine, ümbertöötlemine - toimub kaalu järgi.

Jäätmete üleandmine on lihtne

 • Plasti üleandmise vajadusest teavita e-kirjaga nevo.sild@balticagroestonia.com, Nevo Sild +372 5332 4489.
 • Telli vedu: põllumajandusplasti jäätmete vedu toimub põllumajandustootja asukohas ettevõtte poolse tellimuse alusel. Jäätmete transport vastuvõtupunkti on põllumajandusettevõtja kulul ehk tellitud transpordi eest kodust tasub klient, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • SOOVITUS! Tasuta võetakse vastu ainult maksimaalselt 2 aasta kogused (kg), mille Baltic Agro kinnitab eelnevalt jäätmete käitlejale silokilede vm toodete tarnija. Ülekaal kuulub hüvitamisele üleandja poolt. Kasutatud võrgu ja pallikile saab ka ise käitlejale viia, kuid eelnevalt teavitada telefoni teel või e-kirjaga Nevo Silda. Ilma Baltic Agro kinnituseta ei ole jäätmekäitlejal kohustust põllumajandusplasti vastu võtta. Lisainfo www.silokile.ee.
 • Üleandmise kohta väljastatakse kaaluleht ja tõend.
 • Baltic Agrost ostetud silotarvikute jm sorteeritud põllumajandusplasti jäätmekäitluse eest tasub Baltic Agro.

Tagastamisvalmis sorteeritud plastijäätmed.

Fotol: tagastamisvalmis sorteeritud plastijäätmed.

Lisainfo

https://envir.ee/pollumajandusplast-ja-pollumajandusplasti-jaatmed

https://bioneer.ee/bioneer-%C3%B5petab-sortima-p%C3%B5llumajandusplas

Küsi lisainfot ja teata tagastusest

 

Generic placeholder image

Nevo Sild


+372 5332 4489
E-post