12/18 Sügistööd teraviljade põllul

Erinevalt eelmisest hooajast alustati sel aastal saagi koristamisega palju varem ja planeeritavate taliteraviljade põldude ettevalmistusaeg oli tunduvalt pikem. Sellest hoolimata on suviodra varise tõrjumise vajadus päevakorras ka taliteravilja põldudel.

> Vaata

11/18 Talirapsi kasvuaegsed tööd

Esimesena külvatud talirapsid olid väga ebaühtlase tärkamisega. Olukorda on parandanud sajune taasiseseisvuspäev. Kuna taimik on veel pisike ja lehepinda vähe, siis võimalus taimede algarengule kaasa aitamiseks on pritsimine kasvustimulaatoriga või mikroorganisme sisaldava preparaadiga, mille mõju taimedele ja mullale on pikaajaline.

> Vaata

10/18 Talivilja seemnete puhtimine

Taliteraviljade puhtimine on esmane, soodsaim ja tõhusaim kaitse tärkavale orasele nii seemnete pinnal olevate kui ka mulla või õhuga levivate haigustekitajate vastu.

> Vaata

09/18 Taliteravilja seemned

Oluline on üle arvutada omatoodetud seemne vanus. Soovitame lähtuda põhimõttest, et kolmandik külviseemnest tuleks igal aastal asendada uue sertifitseeritud seemnega. See tagab suurema saagipotentsiaali ja sordipuhtuse.

> Vaata

08/18 Talirapsi esimesed sügistööd

Hetkel vajavad talirapsi külvamist ootavad põllud eelkõige niiskust – taimede tärkamiseks, väetisest ja mullast toiteelementide kätte saamiseks ning mullaherbitsiidi toimimiseks. Peale selle vajab taliraps sügisel juurekava arenguks ja talvekindluse tagamiseks tasakaalustatud toitainete bilanssi.

> Vaata

07/18 Aeg valida talirapsi sort

Sordiaretajad on talirapsiga tublit tööd ja vaeva näinud ja järjest tuleb tootmisesse uusi ja paremaid sorte. Suurest hulgast parimate väljavalimiseks tasub meenutada eelmise hooaja katseandmeid.

> Vaata

06/18 Esimesed taimekaitsetööd suvivilja põldudel

Teravilja herbitsiid on soovituslik valida võimalikult laia toimespektriga arvestades, kas toode tõrjub põllul esinevaid tülikaid umbrohtusid. Tasuks meenutada kevadist pilti enda talirapsi põldudest – võimalusi näiteks põldkannikese rapsist välja tõrjumiseks on vähe ning see on kulukas.

> Vaata

05/18 Taliviljade kasvu reguleerimine

Talinisud on kõrsumise faasis ja käes on õige aeg kasvuregulaatori tegemiseks, mis sobib ajaliselt kokku T1 fungitsiidi tegemisega. Kasvu reguleerimise peamiseks eesmärgiks on lühem ja tugevam kõrs ning suurem kõrre diameeter.

> Vaata

04/18 Olulised toiteelemendid talirapsi varsumisfaasis

Taliraps on alustanud varsumist ning soe ilm toob kiiresti kätte talirapsi kasvureguleerimise aja. Talirapsi boori vajadus vegetatsiooni vältel kokku on 700 g/ha.

> Vaata

03/18 Lisaained tärkamise eel

Kasulike mikroorganismide lisamine mullaherbitsiidi pritsimislahusesse on uuem teema, aga esmased tulemused on julgustavalt positiivsed.

> Vaata

02/18 Talvestressist toibumine ja kevadine väetamine

Teravilja ja rapsi põldudele soovitame esimese pealtväetisena kasutada lämmastik-väävelväetisi, vedelat lämmastikväetist UAN 32 või katsetada pealtväetamist NPK-väetisega.

> Vaata

01/18 Puhtimine lisaainetega

Keemilisele puhtimisvahendile on soovituslik lisada taime algarenguks vajalikke toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid.

> Vaata

14/17 Taliviljade sügistööd

Selle aasta pikalt kestnud väga jahe kevad tegi umbrohutõrje ajastamise väga keeruliseks. Kuna kultuurtaimele stressi tekitamise oht oli suur ja tõrje efektiivsus kaheldav, siis lükati pritsimist aina edasi.

> Vaata

13/17 Taliteravilja seemned

Põlluteade tutvustab taliteravilja sorte, mis oma omaduste ja saagitulemuste tõttu on ära teeninud tunnustuse ja mida eelolevaks külviks soovitame.

> Vaata

12/17 Saagikoristus tõhusamaks

Saagikoristus sai hoo sisse mitu nädalat hiljem kui tavaliselt ning sellest tingituna on koristuspäeva pikkus mitmeid tunde lühem. Umbrohtunud või ebaühtlaselt valminud saagiga põld teeb tööpäeva veelgi lühemaks, sest hommikul saab kombainimisega alustada hiljem ning õhtul ollakse sunnitud lõpetama varem.

> Vaata

11/17 Talirapsi sügistööd

Tagamaks talirapsi ühtlane areng sügisel, tuleks järgida teatud agrotehnilisi võtteid. See on eelduseks talirapsi talvitumisele ja järgmise aasta saagipotentsiaalile.

> Vaata

10/17 Talirapsi sordi valik

Õigeaegne külv on eelduseks, et ka ebasoodsamates tingimustes jääb rapsitaimele piisavalt aega talvekindlust tagava juuresüsteemi arendamiseks ja toitainetevaru kogumiseks. Talirapsi arenguks on sügisel külvist kuni talvitumiseni vajalik efektiivsete temperatuuride summa 400-420˚.

> Vaata

09/17 Suvivilja taimekaitse

Põlluteates on juttu suviviljade umbrohu, haiguste ja kahjurite tõrjest ning samuti täiendväetamise ja mikroelementide vajadustest.

> Vaata

08/17 Haiguste ja kahjurite tõrje taliviljal

Kõrge õhuniiskus, sagedased vihmad ja temperatuuri vahemik 15-25 °C soodustavad kõrreliste jahukaste, nisu pruunlaiksuse, kõrreliste pruunlaiksuse ja odra võrklaiksuse levikut.

> Vaata

07/17 Valmistume silo tegemiseks

Silo tegemine pole lihtsalt väärtusliku rohumassi auku ajamine, vaid see on rohumassi bioloogiline konserveerimine kindlate tehnoloogiliste võtete abil. Põlluteates sisaldub info järgmiste märksõnade kohta: võihape ja klostriidid, mükotoksiinid, silokindlustuslisandid.

> Vaata

06/17 Taliteraviljade taimekaitse ja kevadine väetamine

Optimaalsed temperatuurid enamike herbitsiidide, kasvuregulaatorite ja fungitsiidide kasutamisel on alates +5°C ööpäeva keskmisest temperatuurist. Ilmade soojenemisel on tarvis herbitsiididega põllule kiirustada, et vältida umbrohtude ülekasvu.

> Vaata

05/17 Rohumaade kevadine hooldamine ja rajamine

Käesoleva aasta varane jahe kevad ei ole seni soosinud külvitöid, küll aga võimaldab ta teha olemasolevate rohumaade hooldustöid - rullimist, äestamist ja pealtväetamist.

> Vaata

04/17 Taliviljapõldude kevadised vajadused

Kevadine külmalaine võttis tööhoo maha ja uus nädal tõotab soojenemist, mis annab põhjust rõõmustamiseks. Kestnud jaheda perioodi vältel jätkasid taimed siiski kasvu, kuid kasv toimus allapoole, st kasvas juurestik, mis on hea eeldus toiteelementide edasisel omastamisel mullast.

> Vaata

03/17 Taliviljade talvitumine ja väetamissoovitused

Põlluteade valmis nõustajate esimeste kevadiste põllukülastuste tulemusena ning sisaldab seekord ülevaadet teravilja seisukorrast, rapsi seisukorrast, väetamisest.

> Vaata

02/17 Toiteelementide puuduse ennetamine

Põllukultuurid vajavad kasvuks ja arenguks ligikaudu 20 erinevat toiteelementi. Senisest enam võiks tähelepanu pöörata fosforile ja mikroelementidele, aga samuti elementide omavahelisele tasakaalule. Loe kevadisest toiteelementide puuduse ennetamisest.

> Vaata

01/17 Saagi kvaliteet algab seemnest

Kõrge saagi saamine sõltub esimese tegurina seemnest. Seemnete puhul soovitame tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele: seemnete kvaliteet, puhtimine, sertifitseeritud seeme.

> Vaata
prev next