Suvioder Evergreen

Kõrge saagikusega hilisemapoolsem sööd/õlleoder, mis annab ühtlaselt kõrget saagikust ka madalama väetusfooni pealt.

Sordikirjeldus

Kvaliteediklass
Sööda/õlleoder

Agronoomiline iseloomustus
• kõrge saagikus 
• loomine/valmimine hiline
• kasvukõrgus keskmine 
• seisukindlus keskmine
• sobib ka kehvematesse kasvutingimustesse
• põuakindel

Kvaliteet
• proteiin keskmine
• proteiinisaak keskmine
• mahukaal keskmine kuni kõrge 
• 1000 tera mass keskmine

Haiguskindlus
• pruun- ehk leherooste ja fusarioos - vähem vastuvõtlik
• jahukaste - vastuvõtlikum

Soovitused kasvatamiseks
• külvisenorm 300-375 tera/m²
• kasvuregulaatorite kasutamine: heal väetusfoonil kõrsumisfaasis 
• fungitsiid: kõrsumise lõpust kuni loomise alguseni sõltuvalt haiguste levikust
• väetamine: tasakaalustatud ja jaotatud

Aretaja
Nordic Seeds A/S (Taani)