Suvinisu Hamlet

Hiline kõrge proteiini sisaldusega toidunisu sort.

Sordikirjeldus

Kvaliteediklass
Toidunisu

Agronoomiline iseloomustus
• väga kõrge saagikus 
• hea seisukindlus 
• loomine/valmimine hiline
• kasvukõrgus keskmine

Kvaliteet
• langemisarv keskmine 
• kõrge proteiini sisaldus 
• mahukaal keskmine
• 1000 tera mass keskmine
• kleepvalk optimaalne - kõrge
• gluteeiiniindeks madal - optimaalne

Haiguskindlus
• kõrreliste jahukaste - suurepärane
• pruun- ehk leherooste - keskmine 
• fusarioos - hea
• kollane rooste - suurepärane
• kõrreliste helelaiksus - hea
• DTR - keskmine 

Soovitused kasvatamiseks
• külvisenorm 450 - 550 tera/m²
• kasvuregulaatorite kasutamine: võrsumisfaasi keskel

Aretaja
Saaten Union GmbH (Saksamaa)