Viljelusvõistlus 2015

Viljelusvõistlus on Baltic Agro, Scandagra Eesti, Eesti Põllu- ja Maamajanduse Nõuandeteenistuse ning ajakirja Maamajandus poolt korraldatav üritus, mille raames kutsutakse Eesti põllumehi võistlema oma põldudega parimale saagile ja tulukusele.

Tänavu osales võistluspõldudega 40 põllumeest.

Viljelusvõistluse lõpuseminar

Seekord toimus võistlushooaega kokku võttev seminar pealkirjaga Parimad teadmised viljelusvõistluse põldudelt Tartumaal Ülenurmel, Lennuakadeemia ruumides.

Esitlused seminari I pooles:

  1. Taimekasvatusaasta 2015. Illar Lemetti, Maaeluministeerium  
  2. Viljelusvõistluse kogemused ja EMÜ. Indrek Keres, EMÜ
  3. Millised on saagikuse võimalused? Majbritt Bergholdt, Nordic Seed, Taani
  4. Viljelusvõistluse kogemused naabermaades: Soome, Läti, Rootsi. Annaleena Ylhäinen, Soome

Esitlused seminari II pooles:

  1. Viljelusvõistlus 2015 tulemused. Margus Ameerikas
  2. Agrotehnika õppetunnid võistluspõldudelt. Peeter Viil
  3. Viljelusvõistlus 2015 põldude tulukus. Enno Koik
  4. Viljelusvõistluse ekspertide tähelepanekud. Ene Milvaste jt
  5. Kuidas rekordsaak kasvatati? Margus Lepp, Aivar Treiberg, Tanel Tõrvand