Baltic Agro stipendium

Baltic Agro stipendiumi toetust võib taotleda järgmistele põllumajandusega seotud teemadele:

  • taimetoitainete tasakaal põllul ja aias
  • loodushoidlik taimekaitse
  • söötmine ja looma tervishoid
  • bioenergeetika
  • põllumajanduslikud teenustööd.

Konkursile võib esitada nii hetkel tehtavaid uurimistöid kui ka alles planeeritavaid teemasid. Eelduseks on teema uudsus, praktilisus ja üldsuse huvi.

Stipendiumi taotlus koos teema ülevaatega ühel A4 lehel saada aadressidel tootsifond@emu.ee ning margus.ameerikas@balticagroestonia.com. Taotluste esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2020.

Info EMÜ lehel


Stipendiumite suurus on 500 €. Lisainfo aadressil tootsifond@emu.ee või telefonil 5345 5996.

Stipendiumitega toetatud uurimismaterjale on Baltic Agrol õigus kasutada koolitustel, trükistes ja õppepäevadel.


2019 stipendiumi võitjad

Maksim Runin. Lipolüüsi düsregulatsioon, oksüdatiivne stress ja põletik veise rasvkoes.
Andres Olt. Heintaimiku fungitsiididega töötlemise mõju silo mükotoksiinide sisaldusele, fermentatsioonile ning lüpsilehmade jõudlusele, piima kvaliteedile ja ohutusele.

2018 stipendiumi võitjad

Lisette Niilo. Erinevate lubiväetiste mõju uurimine mulla keemilistele omadustele.
Marie Soonberg. Loomade heaolu hindamine täppispidamisel mõõdetuna toodangu-, sigivus- ja tervisenäitajate põhjal.
Merli Toom. Vahekultuuride roll mulla toitainetega varustajatena ja fütosanitaarse seisundi mõjutajatena.

2017 stipendiumi võitjad

Janar Tänak. Seosed maisisilo koristustehnoloogia, fermentatsiooni kvaliteedi ja toiteväärtuste vahel.
Riho Tomson. Taastuvenergeetika kasutamine Eesti põllumajandusettevõtetes.
Priit Karis. Kinnisperioodi söötmisstrateegia välja töötamine kõrge aretusväärtusega piimakarjale.