Suvivilja seeme vali talvel

Kuna aasta algus ja kevad on üpris intensiivsed erinevate otsuste tegemise seisukohalt, siis suvivilja sortide valimisega alusta juba täna.

Pehmed talved, nagu meil viimasel ajal on olnud, toovad esile kogu mullas paikneva seemnevaru ja sellega seoses kasvab vajadus sertifitseeritud seemne kasutamise järele. Kui varasemate aastate külmad talved tegid oma korrektuure, siis viimastel aastatel on kultuurtaimedele konkurentsi pakkuvate võõrliikide ja umbrohtude osakaal märgatavalt suurenenud. Seda eriti nendel põldudel, kus kasutatakse oma toodetud ja kontrollimata seemet. Kontrollimata seemnel puudub garantii ja kogu vastutus on kasutaja enda õlgadel.

Kontrollitud seeme on elujõuline ning kvaliteet vastab alati seemne miinimumnõuetele. Kui kvaliteet on madalam kui miinimumnõuded ette näevad, siis seemet ei sertifitseerita. Sertifitseeritud seemnel on alati võimalik arvutada etiketil olevate andmete põhjal külvisenorm, mis tagab optimaalse taimede arvu põllul ning garanteerib seemne ning seeläbi ka raha kokkuhoiu. Lisaks on taimede tärkamine ning valmimine ühtlane.

Kontrollitud seemne kasutamine aitab ka põllud puhtana hoida, sest mulda ei viida täiendavalt umbrohuseemneid ega tuulekaera. Seeme on puhastatud ja sorteeritud võimalikult ühtlaseks partiiks, mis on prahi ja muude lisandite vaba.


Sordivalik

Baltic Agro valikust leiad algavaks hooajaks järgmised suvivilja sordid:

Suvinisu: Calixo, Cornetto, Granny, Licamero
Suvioder: Feedway, Iron, Katniss, Vertti
Kaer: Caddy, Meeri, Symphony

Sortidest kirjutasime pikemalt kevadel. Vaata sortide kirjeldusi ja katsetulemusi.

Suvinisu ja -odra seemne puhised

Baltic Agro müüdav kaera seeme on puhtimata. Suvinisu ja suvioder on puhitud kas Vibrance Duo või Celest Trio'ga.

Vibrance Pro on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate kaitseks. Sisaldab tritikonasooli ning Vibrance Duost tuntud sedaksaani ja fludioksoniili. Tritikonasool pärsib seeneraku membraanis sterooli sünteesi, lekitades sellega tsütoplasma sisu ja hävitades nii haigustekitaja. Vibrance Pro on juurekava arengut stimuleeriva toimega.
Kulunorm 1,5-2,0 l/t.

Celest Trio 060 FS on kolme-toimeaineline kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega levivate ja mullas leiduvate haigustekitajate tõrjeks. Annab taimedele kasvu alguses kaitse odra-võrklaiksuse, äärislaiksuse, helelaiksuse, jahukaste ja fusariooside eest.
Kulunorm 1,5-2,0 l/t.


Lisaainete kasutamine puhtimisel

Keemilisele puhtimisvahendile on soovituslik lisada taime algarenguks vajalikke toiteelemente ja bioloogilisi kasvustimulaatoreid.

Turbo Root (Humistar + Ruter AA) - juurestiku stimulaator, mis on rikastatud taime poolt kergesti ja kiiresti omastatavate toitainetega. Toode sisaldab olulisi makro- ja mikrotoitaineid ning humiinhappeid koos füsioloogiliselt aktiivsete ja funktsionaalsete L-α-aminohapetega. Turbo Root on eriti soovitatav juurdumise parandamiseks, juuresüsteemi aktiveerimiseks ja kõikide kultuuride kasvu stimuleerimiseks vegetatsiooniperioodi alguses. Lahustuvate humiin- ja fulvohapete olemasolu hõlbustab toitainete kättesaadavust ja omastamist taimede poolt ning parandab mulla füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi omadusi. Lahenduse Humistar + Ruter AA kulunormid on 2 l/ha + 2 l/ha. Turbo Root on kasutajasõbralikum lahendus, kus Humistar ja Ruter AA on kokku segatud ühte kanistrisse. Turbo Root’i kulunorm on 4,0 l/ha.

Tradecorp AZ - sisaldab kõrges kontsentratsioonis mikroelemente – Fe, Mn, Zn, Cu 100% EDTA kelaatidena ja B, Mo. Varustab idanevat seemet vajalike mikroelementidega ja tagab tänu sellele intensiivse algarengu. Kulunorm 150-200 g/t.

UUS! Dr Green PRIME - on vees lahustuv ning kergesti imenduv väetis, mille koostises on põhitoitained fosfor (P2O5 25%) ja kaalium (K2O 17%), mikroelemendid (B, Fe, Mn, Mo, Zn) ning MicroActive kompleks (aminohapped + vitamiinid B1, C). Toiteelemendid imenduvad kergesti seemnetesse ning kõik toitained on vees lahustuvad. Kulunorm teravilja seemnete töötlemisel on 0,2 kg/t.
Tänaseks oleme Dr Green Prime'iga rajanud üle Eesti katseid, ühe neist Kuusiku katsekeskusesse, kus lisaks keemilisele puhisele töötlesime talinisu Malunas seemet Dr Green Prime’iga. Dr Green Prime'iga töödeldud variandi juurestik (fotol paremal) oli kontrollvariandiga (fotol vasakul) võrreldes sügisesel vaatlusel tugevam ja narmasjuurestik rikkalikum.
Dr Green Prime'iga töödeldud taimed tugevamad

BioStart - sisaldab kasulikke mikroorganisme, kes tegutsevad alguses idaneva seemne ja hiljem taime juure ümber kogu vegetatsiooniperioodi, soodustades idanemist ja edasist taime arengut. Tootes sisalduvad bakterid kaitsevad taimi erinevate mullapatogeenide eest, parandavad taime toitumist, muutes kaaliumi, õhulämmastiku ning raskesti lahustuva fosfori taimele kättesaadavaks. Lisaks sisaldab BioStart ka mükoriisat, mis on võimeline taime juurtega sümbioosi looma ning seeläbi kasulikku koostööd tegema. Mükoriisa toitub taime juureeritistest ja vastutasuks aitab taimele olulisi toiteelemente ja vett sügavamatest mullakihtidest kätte saada. Paraneb ka mulla struktuursus, mulda eritub glomaliini, mis toimib kui liim, sidudes väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks. Tulemuseks on poorne ja tihenemise eest kaitstud muld. Kulunorm on 1,0 l/t.


Katsetulemus

Erki Plamus FIE 2020

Suvinisu Licamero seemned puhiti keemilise puhtimisvahendiga Celest Trio 1,5 l/t. Ühte osa puhitud seemnetest töödeldi kasulikke mikroorganisme sisaldava BioStart’iga (kulunorm 1,0 l/t).

BioStardi mõju suvinisu saagikusele 2020
BioStart’i lisamine keemilisele puhtimisvahendile andis 460 kg/ha enamsaaki ja täiendava tulu 67 eur/ha (söödanisu arvestuslik hind 166 eur/t).

Generic placeholder image

ANTTI viljakuivatid

Nüüd on parim aeg viljakuivati hoolduseks

Prev Next