Ranman Top

Ranman Top on fungitsiid kartuli-lehemädaniku tõrjeks.

Toime

Ranman Top on fungitsiid, mis tõrjub väga hästi Oomycetes klassi kuuluvaid seeni, eriti Phytophthora infestans’i. Ta on kaitsva iseloomuga ning teda peab kasutama enne haiguse lööbimist. Esimene pritsimine tehakse ennetavalt, kui ilmastikutingimused on haiguse teket soodustavad. Ranman Top vähendab oluliselt kartuli-lehemädaniku poolt kahjustatud mugulate osakaalu koristamisel ja hilisemal hoidmisel. Ranman Top on kartuli suhtes väga selektiivne. Tema kasutamine ei põhjusta kartulil mingeid kahjustusi.

Kasutamisjuhend

Ranman Top vähendab oluliselt kartuli-lehemädaniku poolt kahjustatud mugulate osakaalu koristamisel ja hilisemal hoidmisel. Preparaat on kartuli suhtes väga selektiivne. Tema kasutamine ei põhjusta kartulil mingeid kahjustusi.

Kasutusala on laiendatud väikese kasvupinnaga kultuurile: avamaa kurk. Selle kultuuri puhul vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle toote kasutaja.

Kartul

Kulunorm on 0,5 l/ha. Pritsimislahuse hulk 200-400 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv 6. Pritsimiste intervall 5-10 päeva sõltuvalt haiguse lööbimisest. Lubatud on fungitsiidiga teha järjest kuni 3 pritsimist. Ooteaeg on 7 päeva. Vahepritsimisteks kasutada sellise toimega preparaate, mis ei mõju kui kinoonide sisemised pidurdajad.

Haigused Kulunorm, l/ha Vee kogus, l/ha Pritsimiste arv Intervall, p Ooteaeg, p
Lehemädanik 0,5 200 - 400 max 3 + 3 5 - 10 7

Avamaa kurk

Kulunorm on 0,5 l/ha, maksimaalselt 3 l/ha hooaja jooksul. Vee kulunorm 200-400 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv 6. Pritsimiste intervall 7-8 päeva. Lubatud on teha kuni 3 järjestikust pritsimist, kokku kuni 6 pritsimist kasvuperioodi jooksul.Vahepritsimisteks kasutada sellise toimega preparaate, mis ei mõju kui kinoonide sisemised pidurdajad.

Haigused Kulunorm, l/ha Vee kogus, l/ha Pritsimiste arv Pritsimise aeg Intervall, p
Ebajahukaste  0,5 l/ha
(max 3 l/ha hooaja jooksul)
200 - 400 max 3 + 3 Pritsida, kui esimene vili peavarrel on saavutanud oma tüüpilise suuruse ja kuju kuni täisküpsuseni (kõik viljad on omandanud sordiomase värvuse) BBCH 71-89. 7 - 8

Paagisegud

Ranman Topi võib kasutada segus alljärgnevate preparaatidega. Paagisegu valmistamisel lisage kõigepealt Ranman Top ja siis segupartner.

Preparaat Toimeaine Kulunorm
Dithane NT mankotseeb 2,0 kg/ha
Shirlan 500 SC fluasinaam 0,4 l/ha

 

Vee kogus 200-400 l/ha
Toimeaine tsüasofamiid 160 g/l
Pakend 5 l, suspensioonkontsentraat
Tootja ISK Biosciences Europe N.V.