Bell Super (Müük lubatud kuni 01.11.2020 ja kasutamine kuni 01.11.2021)

Laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv süsteemse toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, talirukki, talitritikale haiguste tõrjeks.

Toime

Bell Super sisaldab 2 toimeainet: boskaliid ja epoksikonasool.

Boskaliid on süsteemse ja translaminaarse mõjuga toimeaine, mis pärast lehekudedesse tungimist kandub taime sees akropetaalselt. Boskaliid mõjub kõige tugevamini silmlaiksusele, helelaiksusele ja võrklaiksusele. Ta on efektiivne ramulariale ja vähendab füsioloogilisi laiksusi.

Epoksikonasool tõrjub helelaiksusi (Septoria tritici, Septoria nodorum), DTR-i, äärislaiksust, võrklaiksust, roosteid, jahukastet, hallitusseeni (Cladosporium) ja silmlaiksust. Kahe erineva mõjuga toimeainete koosmõju tagab teraviljadel erinevate haiguste tõrje.

Eriti hea mõju: helelaiksused, kollane rooste, leherooste, silmlaiksus, odra võrklaiksus.
Väga hea mõju: odra ramularia, odra äärislaiksus.
Hea mõju: nisu-pruunlaiksus (DTR), odra jahukaste, odra füsioloogiline laiksus.
Osaline mõju: jahukaste nisul ja tritikalel.

Kasutamisjuhend

Tagamaks preparaadi parimat toimet, tuleks pritsimist teha ennetavalt või haiguste varases nakatumise faasis.

Nisu, oder, rukis, tritikale

Teraviljade pritsimisel on kulunorm 1,25 - 2,5 l/ha. Bell Super mõjub efektiivselt 3 - 5 nädala jooksul, olenevalt ilmastikutingimustest ja taime arengu kiirusest. Preparaadi toime on kindlustatud, kui pritsimise järel 1 tunni jooksul ei saja vihma. Maksimaalne töötlemiste arv fungitsiidiga on 2 korda ning ooteaeg 35 päeva.

Paagisegud

Bell Super’it võib segada fungitsiididega Corbel 750, Comet, Comet Pro, Flexity, kasvuregulaatoritega Cycocel 750, Terpal and Medax Top.

Vee kogus 150-300 l/ha
Toimeaine boskaliid 140 g/l, epoksikonasool 50 g/l
Pakend 5 l, õlidispersioon
Tootja BASF