Viverda (Müük lubatud kuni 01.11.2020 ja kasutamine kuni 01.11.2021)

Laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv süsteemse toimega fungitsiid seenhaiguste tõrjeks nisul, odral, talirukkil, talitritikalel ning kaeral.

Toime

Viverda sisaldab 3 toimeainet: boskaliid, püraklostrobiin ja epoksikonasool. Kolme erineva mõjuga toimeaine koosmõju tagab erinevate haiguste tõrje teraviljal. Saagitõus saavutatakse ka visuaalsete haigusnähtude puudumisel.

Kasutamisjuhend

Viverdat kasutatakse lehestiku ja kõrre haiguste ründe alguses. Fungitsiid mõjub efektiivselt 3 - 5 nädala jooksul, olenevalt ilmastikutingimustest ja taime arengu kiirusest. Viverda toime on kindlustatud, kui pritsimise järel 1 tunni jooksul ei saja vihma.

Nisu, oder, kaer

Kulunorm teraviljade pritsimisel on 1,25 - 2,5 l/ha. Maksimaalne töötlemiste arv preparaadiga on 2, pritsimiste intervall on 21 päeva, ooteaeg 35 päeva.

Haigus Kultuur Pritsimise aeg Kasvufaas
Silmlaiksus teravili kõrsumise algusest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni 30 - 32
Lehestiku ja kõrre haigused oder, rukis, kaer alates võrsumisest kuni loomise lõpuni 25 - 59
  tali- ja suvinisu alates võrsumisest kuni õitsemise lõpuni 25 - 69

 

Paagisegud

Viverda´t võib segada fungitsiididega Corbel 1 ja Flexity, kasvuregulaatoritega Cycocel 750, Terpal ja Medax Top, insektitsiidiga Fastac 50 ning herbitsiidiga Biathlon 4D®. Kõikide segude kokku segamisel kasutada segistit.

Vee kogus 150-300 l/ha
Toimeaine boskaliid 140 g/l, püraklostrobiin 60 g/l, epoksikonasool 50 g/l
Pakend 5 l, õlidispersioon
Tootja BASF SE