Salsa® (Registrist kustutatud, ajapikendus kasutamiseks kuni 06.03.2021)

Herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talirapsil ning suvi- ja talirüpsil. 

Toime

1–2 tunni jooksul pärast kasutamist peatuvad taimedes raku jagunemine ja järgnevad kasvuprotsessid. Mõne päeva jooksul tekivad töödeldud umbrohtudel kloroosi ja värvikaotuse sümptomid. 2–4 nädala jooksul tekib nekroos ja taim hävib. Selle aja jooksul on suuresti alanenud kahjustatud umbrohtude toitainete ja vee tarbimine, mis hoiab ära saagiga konkureeriva efekti.

Kasutamisjuhend

Maksimaalne kasutuskogus on 25 g/ha. Parima efekti saavutamiseks kasutada umbrohu tärkamise varajases staadiumis, kui pinnas on aktiivseks kasvamiseks piisavalt niiske. Salsa mõju on kõige ulatuslikum ja kiirem, kui seda kasutada väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini. Kasutamine suurematel umbrohtudel on võimalik üksnes põldsinepi puhul (optimaalne on 4 lehte).

Maksimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb toodet kasutada koos märgajaga. Soovitatav on kasutada mitteioonilist märgajat (nt Trend® 90) kontsentratsiooniga 0,1%.

Suviraps, suvirüps

Pritsitakse kevadel umbrohu tärkamise varajases staadiumis.

Aeg Kulunorm, g/ha Kordi Pritsimise aeg Ooteaeg, p
Kevad 15-25 1 BBCH 10-18 90

Taliraps, talirüps

Talirapsi ja -rüpsi puhul võib Salsaga pritsida 1) sügisel, 2) kevadel või 3) jaotatult sügisel ja kevadel.

Variant Kulunorm, g/ha Kordi Pritsimise aeg Ooteaeg, p
1 15–25 1 BBCH 10-18 90
2 15–25 1 BBCH (10)-50 90
3 sügisel 7–9
+ kevadel 15–16
2 sügisel BBCH 10-18
+ kevadel BBCH 30-(39) 50
90

Rapsi ja rüpsi kasvufaasid:
BBCH 10 - kultuuri iduleht
BBCH 18 - 8 lehe staadium
BBCH 30 - varsumise algus: varrelülid puuduvad, roseti faas
BBCH 39 - varsumise lõpp
BBCH 50 - õiepungade moodustumine.

Vee kogus sõltuvalt pritsi tüübist on 100–300 l/ha. Hea kattevõime saavutamiseks tuleb tihedalt külvatud vilja puhul kasutada maksimaalset vee kulunormi.

Paagisegud

Salsa sobib kokku enamike taimekaitsevahenditega. Kui paagisegus kasutatakse mitut toodet, võib esineda ettenähtamatut vastastikust mõju. 

Tähelepanu. Mitte segada Salsa't herbitsiidiga Galera!

Vee kogus 100–300 l/ha (optimaalne 200 l/ha)
Toimeaine metüületametsulfuroon 750 g/kg
Pakend 100 g
Tootja DuPont