Atlantis OD (registrist kustutatud. Ajapikendus müügiks 01.08.2019 ja kasutamiseks 01.08.2020)

Süsteemne umbrohutõrjevahend paljude kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, -rukkil ja -tritikalel.

Toime

Atlantis OD imendub umbrohutaimedesse peamiselt lehtede, vähesel määral ka juurte kaudu ja levib kiiresti kogu taimesse. Toimeained hävitavad taimede kasvukuhiku ning kiirestipaljunevad meristeemrakud pungades, põhjustades umbrohtude kasvu ja arengu seisaku.

Esmasest lehtede kolletumisest kuni umbrohtude lõpliku hävimiseni võib sõltuvalt ilmastikutingimustest, umbrohuliigist ja pritsimise ajast kuluda kuni 4 nädalat. Kõrrelised umbrohud võivad kuivanult jääda põllutaimiku alarindesse. Need umbrohud enam toitaineid ei omasta ning kultuuri ei kahjusta.

Atlantis OD tõrjub tõhusalt:

  • kõrrelisi umbrohtusid, nagu rukki-kastehein, suur kastehein, rebasesabalised, nurmikalised, tuulekaer, päideroog, nadaheinad, lusted, raiheinad;
  • kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu harilik hiirekõrv, roomav madar, harilik kesalill, raps ja rüps võõrkultuurina.

Kasutamisjuhend

Atlantis OD sobib hästi integreeritud umbrohutõrje programmi, kus sügisel ja kevadel kasutatakse erineva toimeviisiga preparaate. Parima toime saavutamiseks pritsida kevadel pärast kõikide umbrohtude tärkamist. Umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist, ei hävine.

Atlantis mõjub kõige tõhusamalt, kui umbrohud on väikesed ning heas kasvuhoos. Preparaat toimib efektiivselt juba +5°C juures, kui vegetatsioon on kevadel alanud ning öökülmad möödas. Kultuuri seisukohalt on lubatud pritsida 1 kord kasvuperioodi vältel kuni kõrsumise alguseni.

Vihmakindlus saabub 4-6 tunni jooksul pärast pritsimislahuse kuivamist lehtedel.

Kultuurid Kulunorm, l/ha Kultuuri kasvufaas
Talinisu, talitritikale 0,5 - 0,9 

Kevadel võrsumisfaasis kuni kõrsumise alguseni, BBCH 30

Talirukis 0,45 

Kevadel võrsumisfaasis kuni kõrsumise alguseni, BBCH 30

Kõrgeimat kulunormi kasutatakse umbrohtude hilisemas kasvufaasis ja põllu tugeva umbrohtumuse korral.

Tähelepanu! Atlantist ei ole lubatud pritsida taliodrale, suviodrale, suvinisule ega kaerale. Mitte pritsida Atlantis OD-d allakülvi või öökülmaohuga põldudele ega stressis kultuuridele.

Paagisegud

Atlantis OD-d võib segada enamike herbitsiidide, fungitsiidide ja insektitsiididega, samuti kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole rohkem kui kaks segupartnerit. Atlantis ei sobi segamiseks herbitsiididega, mis sisaldavad metüülmetsulfurooni, fenoksaprop-P-etüüli või isoproturooni, kuna toimeainete vahel tekib antagonism ja mõju umbrohtudele väheneb.

Vee kogus 150-200 l/ha
Toimeaine metüülmesosulfuroon 10 g/l; metüüljodosulfuroon-naatrium 2 g/l; mefenpüür-dietüül 30 g/l (kultuurtaimede kaitseks)
Pakend 5 l õlidispersioon 
Tootja Bayer CropScience