Avoxa

Valiva toimega süsteemne herbitsiid kõrreliste, kaheiduleheliste ja mõnede üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisul, talirukkil ja talitritikalel. 

Toime

Avoxa on süsteemse toimega herbitsiid, mis mõjub umbrohtudele lehtede kaudu. Taimede kasv seiskub ning lehed muutuvad hiljem punakaks. 20 päeva jooksul umbrohi kuivab, taime vars murdub ja lehed eralduvad kergesti.

Avoxa on tõhus rukki-kasteheina, rebasesabade, raiheinte ja teiste kõrreliste ning ühe- ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjel.

Kasutamisjuhend

Kulunorm 1,35-1,8 l/ha, olenevalt tõrjutavatest umbrohtudest. Kasutada kevadel, 2. kõrvalvõrse nähtavale ilmumisest kuni 2. kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaas 22-32) üks kord hooaja jooksul.

Avoxa`t ei tohi kasutada kaeral. 

Paagisegud

Paagisegu sobivust soovitame eelnevalt väikesel pinnal katsetada. Kasutada võib paagisegudes:

  • Avoxa 1,1 l/ha + Banvel 4S 0,2 l/ha - kuid Banveli kasutamise aeg suvinisus on paiguti möödas, jälgida kindlasti kultuuri kasvufaasi (kuni faasini 29 - võrsumise lõpp).
  • Avoxa 1,1 l/ha + Biathlon 4D 50 g/ha
  • Avoxa 1,1 l/ha + Estet 600 EC 0,5 l/ha
  • Avoxa 1,1 l/ha + Mustang Forte 0,6 l/ha
  • Avoxa 1,1 l/ha + Mustang 0,5 l/ha

Kindlasti ei tohi segada bifenoksi sisaldavate toodetega ega pikolinafeeni sisaldavate toodetega (näiteks Flight Forte). Avoxat ei soovitata segada fungitsiididega. Ettevaatlik peaks olema paagisegude tegemisel kolme või enama tootega ning ebasoodsates tingimustes pritsimisel.

Vee kogus 200-300 l/ha
Toimeaine pinoksadeen 33,3 g/l; pürokssulaam 8,33 g/l
Pakend 5 l
Tootja Syngenta