Hussar Active Plus OD

Laia toimespektriga süsteemne herbitsiid rukki-kasteheina ja kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel.

Toime

Hussar Activ Plus OD sisaldab kolme toimeainet, mis keemilise jaotuse poolest kuuluvad kolme erinevasse rühma ja toimeviisilt mõjuvad umbrohutaimele kahel erineval moel. Preparaat imendub umbrohtudesse peamiselt lehtede, vähesel määral ka juurte kaudu ja levib kiiresti kogu taimes. Umbrohtude kasv ja arengu seiskub peaaegu koheselt. Umbrohtude lõpliku hävimiseni võib sõltuvalt ilmastikutingimustest, umbrohuliigist ja pritsimise ajast kuluda 4-6 nädalat.

Kasutamisjuhend

Hussar Activ Plus OD’d kasutatakse suvi- ja talinisu, talirukki ja talitritikale põldudel kevadel peale umbrohtude kasvu algust. Herbitsiid mõjub kõige tõhusamalt, kui umbrohud on väikesed ning heas kasvuhoos.

Kulunorm on  kõikide umbrohtude tõrjeks taliteraviljadel 1 l/ha ning suvinisul 0,75 l/ha. Vee kulu 200-300 l/ha.  Lubatud on pritsida 1 kord kasvuperioodi vältel.  Preparaat on vihmakindel 2 tundi pärast pritsimislahuse kuivamist lehtedel.  Õhutemperatuur peaks jääma pritsimisel vahemikku +5 °C kuni +25 °C, optimaalne temperatuur on alates +12 °C. 

Talinisu, talitritikale

Talitritikalet ja -nisu on lubatud pritsida võrsumise keskelt kuni esimese kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 23-31). Rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim võrsumisfaasi lõpuni (kuni BBCH 29). Ärge pritsige Hussar Activ Plus OD’ga talinisu ja -tritikalet hiljem kui kultuuri 1. kõrresõlme faasis (BBCH 31), kuna hilisemas faasis võib preparaat mõjuda kultuurile fütotoksiliselt.

Talirukis

Talirukist on lubatud pritsida võrsumise keskelt kuni võrsumise lõpuni (BBCH 23-29). Ärge pritsige Hussar Activ Plus OD’ga talirukist hiljem kui võrsumise lõpul (BBCH 29), kuna hilisemas faasis võib preparaat mõjuda kultuurile fütotoksiliselt.

Suvinisu

Suvinisu on lubatud pritsida kasvufaasides BBCH 21-29. 

 

NB! Hussar Activ Plus OD ei ole lubatud kasutada odra- ja kaerapõldudel. Preparaat mõjub nendele kultuuridele fütotoksiliselt. 

Ärge pritsige Hussar Activ Plus OD liblikõieliste allakülviga põldudele. 

Kleepaine ega märgaja lisamise ei ole vajalik, kuna Hussar Activ Plus OD sisaldab juba õlilisandit, mis mõjub märgajana.

Paagisegud
Hussar Activ Plus OD võib segada enamike herbitsiidide, fungitsiidide ja insektitsiididega, samuti kasvuregulaatorite ja vedelväetistega. Kultuurile on ohutum, kui paagisegus ei ole rohkem kui kaks segupartnerit.

 

Vee kogus 200–300 l/ha
Toimeaine 2,4-D-etüülheksüülester 300 g/l; metüüljodosulfuroon-naatrium 10 g/l; metüültieenkarbasoon 7,5 g/l;  mefenpüür-dietüül 30 g/l (kultuurtaimede kaitseks) 
Pakend 5 L õlidispersioon
Tootja Bayer AG