Mezzo

Valiva toimega süsteemne herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisu, -rukki, -tritikale, suvinisu, suviodra ja kaera külvides.

Toime

Mezzo on väga efektiivne süsteemne herbitsiid. Taimed omastavad seda peamiselt lehtede kaudu. Teraviljades hävitab edukalt suurema osa kaheidulehelistest umbrohtudest. Umbrohu kasv peatub mõne tunni jooksul pärast töötlemist. Kloroos, umbrohu hukkumine ja muud nähtavad tunnused on jälgitavad 1-3 nädala pärast. Mezzo lämmatab vastupidavamad liigid, mis ei ole hävinud.

Eriti kõrge tõrjeefekt: valge karikakar, harilik kurekael, verev iminõges, lõhnav kummel, harilik kesalill, harilik ristirohi, põldsinep, vesihein, kõrvikud, kollane jaanikakar, harilik hiirekõrv, hõlmine iminõges.

Väga kõrge tõrjeefekt:  madal kurereha, kukemagun, põldmailane, harilik piimalill, must maavits.

Kõrge tõrjeefekt: harilik punand, põld-konnatatar, pärsia mailane, valge hanemalts, põld-lõosilm, põldkannike.

Keskmine tõrjeefekt: virn/roomav madar.

 

Kasutamisjuhend

Kõige kiirem ja efektiivsem mõju on umbrohu 2-4 lehe staadiumis. Hilisem töötlemine annab tundlike umbrohtude korral tavaliselt vaid rahuldava tulemuse. Mezzo on eriti efektiivne väikeste ning kiire kasvuga umbrohtude puhul. Kuna suuremad umbrohud muutuvad sageli üha vähemtundlikeks, on tähtis pöörata pritsimise ajal tähelepanu iga umbrohuliigi suurusele.

Pritsimise ajal hoidu kõrgest päikese intensiivsusest ja kõrgetest temperatuuridest. Hoidu kasutamast temperatuuril alla +5 ̊C ja üle +25 ̊C või ka ajal, mil on oodata halla/öökülma. Töötlemine väga kuival ajal võib vähendada efektiivsust selliste umbrohtude hävitamisel nagu valge hanemalts (Chenopodium album). Mezzo’t ei tohi kasutada stressis taimedel.

Vajalik on 2-tunnine vihmavaba periood pärast pritsimist.

Mezzo’t võib kasutada kõigil tali- ja suvinisu, suviodra, talirukki, talitritikale ja kaerasortidel (välja arvatud kaera sort ‘Matilda’). Enne kui kasutad Mezzot uutele sortidele, konsulteeri firma esindajaga.

Kultuurtaim Kulunorm, kg/ha Töötlemisaeg, märkused Ooteaeg, päevades Maksimaalne töötlemiste arv hooajal
 

Talinisu,

talirukis,

talitritikale

0,020-

0,030

Külve pritsida kevadel teravilja

võrsumisfaasis (BBCH 20-30).

Töötlemislahusele lisada pindaktiivset ainet

50 ml 100 l valmislahusele.
- 1

Suvinisu,

suvioder,

kaer

0,015-

0,020

Külve pritsida teravilja 2 lehe staadiumist,

kuni võrsumise lõpuni (BBCH 10-30).

Töötlemislahusele lisada pindaktiivset

ainet 50 ml 100 l valmislahusele.
- 1

Töövalmis vedeliku kulu: soovitav kasutada 200-300 l/ha.

Paagisegud
Senise kogemuse kohaselt võib Mezzo’t kasutada paagisegudes enamike teravilja külvides kasutatavate preparaatidega, mis on ette nähtud kasutada samal perioodil. Ebaselguse korral võta ühendust firma esindajaga. Valmistades ette paagisegu, lisa alati pritsi paaki esimesena Mezzo. Veendudes, et see on täielikult lahustunud, lisa lahust pidevalt segades segupreparaat.

Toimeaine metüülmetsulfuroon 200 g/kg
Pakend 100 g, vees dispergeeruvad graanulid
Tootja Nufarm UK Ltd