Primus

Laia toimespektriga herbitsiid laialeheliste umbrohtude tõrjeks nisul, odral, talirukkil, talitritikalel ja kaeral ning kõrreliste heintaimede rohumaadel karjatamiseks ja loomasöödaks, kõrreliste heintaimede seemnepõldudel.

Toime

Vaatamata väiksele kulunormile tõrjub Primus umbrohte väga efektiivselt. Preparaadis sisalduv florasulaam pidurdab atsetolaktaadi sünteesi, mis on aminohapete biosünteesi põhikomponendiks. Tagajärjena katkeb koheselt taimele vajalike aminohapete süntees ja taim sureb mõne nädala jooksul.

Primuse suhtes on umbrohtude tundlikkus järgmine:

Väga tundlikud: harilik hiirekõrv, põldrõigas, põldsinep, põld-litterhein, raps võõrkultuurina.
Tundlikud: vesihein, virn e roomav madar, harilik kesalill, teekummel, konnatatar.
Keskmiselt tundlik: rukkilill, kare kõrvik, harilik linnukapsas, põld-lõosilm, harilik kirburohi, kukemagun, harilik ristirohi, harilik võilill.

Kasutamisjuhend

Primus’ega tõrjutakse tärganud umbrohtu  kevadel alates vegetatsiooniperioodi algusest, sõltumata temperatuurist. Soovitatav pritsimiskogus on 100–300 liitrit vett hektari kohta. Kasuta töödeldava umbrohu lehe arengule ja vilja tihedusele vastavat pihustit ja pritsimistehnikat. Minimaalne soovitatav pritsimiskogus on 200 liitrit vett hektari kohta.

Lubatud on pritsida 1 kord hooaja jooksul.

Ooteaeg kõrreliste heintaimede rohumaadel karjatamiseks ja söödaks ning kõrreliste heintaimede seemnepõldudel on 7 päeva.

Kultuurid Kulunorm, ml/ha Kasvufaas
Taliteraviljad
nisu, oder, rukis, tritikale
60-75  võrsumise algus kuni võrsumise lõpp
75-100  kõrsumise algus kuni kõrsumise lõpp
Suviteraviljad
nisu (v.a. kõvanisu), oder, kaer
50-75 võrsumise algus kuni võrsumise lõpp
75-100 kõrsumise algus kuni kõrsumise lõpp
Kõrrelised heintaimed*, sh seemnepõllud, 1. aasta  põllud 75 võrsumise algusest kõrsumise lõpuni
Kõrrelised heintaimed*, sh seemnepõllud, 1. aasta põllud 75 - 150 kõrsumise algus kuni kõrsumise lõpp
Kõrrelised heintaimed*, sh seemnepõllud, 2. ja enama aasta põllud 75 - 150 võrsumise algusest kuni kõrsumise lõpp

*Tähelepanu! Preparaati ei tohi kasutada, kui rohumaa on rajatud segus ristiku, lutserni või teiste liblikõielistega.

Paagisegud

Primus on segatav herbitsiididega Granstar Preemia 50 SX, Calibre 50 SX ja MCPA ning enamlevinud fungitsiididega. Samuti võib paagisegus kasutada kahjurite tõrjeks Fastac 50't ja kasvuregulaatorit. Kui paagisegus kasutatakse Granstar Preemiat või Calibret, tuleb kindlasti lisada ka märgajat. Herbitsiidi Primus ei tohi segada toodetega, mis sisaldavad fenoksaprop-P-etüüli.

Vee kogus 100–300 l/ha
Toimeaine florasulaam 50 g/l
Pakend 0,5 l, suspensioonikontsentraat
Tootja Dow AgroSciences