Proteus OD (kasutamine lubatud 10.04.-05.08.2021)

Põllumajandus- ja Toiduameti otsuse alusel on erandkorras lubatud taimekaitsevahendi Proteus OD (tiaklopriid 100 g/l, deltametriin 10 g/l) kasutamine:

  1. Oa-teramardika tõrjeks kulunormiga 0,75 l/ha. Kasutamine 1-3 kasutuskorda hooajal, 7-päevase intervalliga. Ooteaeg 7 päeva. Oal pritsimine alates 5. sõlmevahest (BBCH 35) kuni 50% kauntest on pruunid või mustad ning seemned neis on tahked ja iseloomuliku värvusega (BBCH 85). Erandina võib tõrjuda oa-teramardikat oa õitsemise ajal ajavahemikus 22.00-5.00.
  2. Rootsi kärbse ja ripslaste tõrjeks teraviljadel kulunormiga 0,6-0,75 l/ha. Üks kasutuskord hooajal. Ooteaeg 30 päeva.
  3. Varre-peitkärsaka tõrjeks suvi- ja talirapsil ning suvi- ja talirüpsil kulunormiga 0,6-0,75 l/ha. Kasutamine kaks korda hooajal, ooteag 45 päeva. Toodet on keelatud kasutada rapsi või rüpsi õitsemise ajal.

Tähelepanu! Proteus OD laovarude kasutamine on lubatud rootsi kärbse ja ripslaste tõrjeks teraviljal, varre-peitkärsaka tõrjeks suvi- ning tali- rapsil ja rüpsil ning oa-teramardika tõrjeks ubadel üksnes ajavahemikul 10.04.-05.08.2021.
Eriloa alusel piiratud ja kontrollitud tingimustes Proteus OD kasutamiseks eriloas nimetatud kahjustajate tõrjel peab kasutaja poolt olema taasesitataval moel tõestatud loas nimetatud kahjustaja tõrjevajadus.

Taimekaitsevahendi eriloa ja uuendatud etiketi leiad PTA kodulehelt.