Steward

Kontaktne insektitsiid kahjurite tõrjumiseks õuntel, pirnidel, viinamarjadel, kurgil, suvikõrvitsatel, kõrvitsal, tomatil, paprikatel, tšillil, baklažaanil, melonil, punasel peakapsal, peakapsal, kähar peakapsal, rooskapsal, lillkapsal ja brokolil.

Toime

Steward on kontaktne insektitsiid koide ja liblikate (Lepidoptera sp.) vastsete, samuti muude puu- ja juurviljade kahjurite ohjamiseks. Steward haakub taime vahakihiga. Seega on väga oluline, et taimede osad, kus röövikud paiknevad, oleksid tootega hästi kaetud. Steward sisaldab toimeainena indoksakarbi, mis kuulub putukate kesknärvisüsteemi naatriumkanaleid blokeerivate oksadiatsiin-putukamürkide rühma. Mõne tunni jooksul lõpetavad Steward-iga töödeldud vastsed toitumise ja hakkavad koordineerimatult liikuma. Nad muutuvad halvatuks (kukuvad maha) ja surevad 1–2 päeva jooksul. Vastsed kas söövad Steward-it sisse või omastavad seda tootega kokku puutumise tagajärjel. Steward toimib kõigis vastsestaadiumites. Steward mõjub ka teatud liikide munadele, näiteks mähkurite munadele.

Toode ei mõju täiskasvanud koidele ja liblikatele.

Kasutamisjuhend

Steward-it tuleks pritsida kahjurite parasiteerimise varajases staadiumis ja teatud juhtudel ka ennetava meetmena. Hea kattevõime saavutamiseks tuleb tihedalt külvatud vilja puhul vee kogust suurendada.

Resistentsuse tekkimise vältimiseks peaks Steward -it kasutama ainult 2 korda järjest, pärast mida peaks jääma 30-päevane paus. Pärast seda võib veel 1–2 korda tõrjet teha. Toote ja koguse valikut kohandatakse vastavalt kahjurile, viljale ja pritsimistingimustele.

Õunad, pirnid

Kulunorm: 170–250 g Steward/ha lahustada 200–1000 L vees. Kulunorm sõltub puu kõrgusest ja kasvatamise viisist. Steward-it võib kasutada vilja kõigis kasvustaadiumides. Steward ohjab vastseid igas nende arenguetapis, aga tõrjet on soovitatav teha munade koorumise etapi alguses või siis, kui esimesed vastsed välja tulevad, eriti, kui kahjurite rünne ilmneb taime nendel osadel, mida korjatakse/müüakse.Maksimaalselt lubatud kasutada 4 korda aastas. Ooteaeg: 7 päeva.

Punane peakapsas, peakapsas, kähar peakapsas, rooskapsas, lillkapsas, brokoli

Kulunorm: 85 g Steward/ha 200–400 Iiitris vees. Tõrjet Steward-iga tehakse siis, kui taimedel ilmnevad esimesed röövikud (kahjustused) või optimaalselt 7–10 päeva pärast esimeste täiskasvanud kahjurite tabamist püünistest. Kui uued kahjurid põllule lendavad, tuleb korraldada uus tõrje, kui selleks on sobiv piir saavutatud, tavaliselt 8–14 päeva pärast esimest tõrjet. Maksimaalselt lubatud kasutada 3 korda aastas. Ooteaeg rooskapsal 28 päeva, teistel kapsastel üks päev.

Suvikõrvits, kõrvits (põllul kasvatatavad)

Kulunorm: 85–125 g Steward/ha lahustada 200–700 I vees.  Steward-it võib röövikute vastu kasutada kogu kasvamishooaja jooksul. Kõige lahjemat kogust kasutatakse kapsaöölase (Mamestra brassicae) puhul. Tõrjet Steward-iga tehakse siis, kui taimedel ilmnevad esimesed röövikud (kahjustused) või optimaalselt 7–10 päeva pärast esimeste täiskasvanud kahjurite tabamist püünistest. Kui uued kahjurid põllule lendavad, tuleb korraldada uus tõrje, kui selleks on sobiv piir saavutatud, tavaliselt 8–14 päeva pärast esimest tõrjet. Maksimaalselt lubatud kasutada 3 korda aastas. Ooteaeg 1 päev.

Kasvuhoones: kurk, suvikõrvits, kõrvits, tomat, paprika, tšilli, baklažaan, melon

Kulunorm: 0,0085%–0,0125% (8,5–12,5 g Steward® -it 100 liitri vee kohta) või 85–125 g Steward /ha. Kõige lahjemat kogust kasutatakse kapsaöölase (Mamestra brassicae) puhul. Tavaliselt kasutatakse pritsimiseks–tilgutamiseks 200–300 ml/m2 vett. Oluline on katta taimed nii hästi kui võimalik, nii pealt kui ka külgedelt. Kogused kohandatakse sõltuvalt taimede suurusest selliselt, et keskmise taime puhul, mis on 2 meetrit kõrge, kasutatakse 125 g/ha. Doosi ei tohiks vähendada kontsentratsioonini alla 85 g/ha, kui tahetakse saavutada teatud kahjurite piisav tõrje.

Tõrjet Steward-iga tehakse siis, kui taimedel ilmnevad esimesed röövikud (kahjustused) või optimaalselt 7–10 päeva pärast esimeste täiskasvanud kahjurite tabamist püünistest. Täiendavad tõrjed tuleks teha 8–14-päevaste intervallidega, sõltuvalt kahjurite pealetungist. Kuni täiskasvanud kahjurid on taimedel, on soovitatav teha sobiva tootega kordustõrjet intervalliga 10–14 päeva.

Maksimaalselt lubatud kasutada 3 korda ühe kultuuri kohta või kuni 6 korda kahe või enama kultuuri kohta aastas. Ooteaeg 1 päev.

Hoiatus! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel. Kui ei esine õitsvaid taimi, siis on lubatud kasutada ajavahemikus 22:00-05:00. Ärge laske mesitarudel toote tuulega liikumise tõttu lahusega kokku puutuda.

Keskkonnakaitse: Toodet ei tohiks kasutada õitsvatel kultuuridel või põldudel, kus mesilased on korjel, sest see on mesilastele ja muudele tolmeldavatele putukatele mürgine. Eemaldage põldudel asuvad mesitarud või katke need kinni, kuni lahus on kuivanud. Ärge laske mesitarudel toote tuulega liikumise tõttu lahusega kokku puutuda. Enne tõrjet kasvuhoonetes eemaldage või sulgege sinna elama asunud kimalaste kolooniad või muud tolmeldavad putukad ja laske vabaks kõige varem 3 päeva pärast toote kasutamist.

Toimeaine Indoksakarb 300 g/kg 
Pakend 250 g, vees dispergeeruvad graanulid
Tootja FMC Corporation