Cerone®

Cerone on kasvuregulaator odrale, talirukkile, nisule ning tritikalele.

Toime

Cerone soodustab etüleeni biosünteesi ja stimuleerib ligniini ja tselluloosi moodustumist. Preparaadi kasutamine tingib taimede parema juurdumise, mis soodustab taimede varustamist toitainetega. Selle tulemusend kõrs lüheneb, kõrre seinad muutuvad tugevamaks ja vili lamandub vähem. Cerone suurendab taime üldist elujõudu, mõjutades hormoonide tasakaalu, fermentide tegevust ja parandab valkude kvaliteeti, tagades paremad jahu küpsetusomadused.

Kasutamisjuhend

Cerone pidurdab kõrresõlmede kasvamist pikkusesse. Preparaati ei soovitata kasutada kui:

  • vili hakkab pead looma;
  • külv kannatab ebasoodsate ilmastikutingimuste (põud, liigniiskus jne) tõttu;
  • külv on ulatuslikult nakatunud taimehaigustest;
  • õhutemperatuur on madalam kui +10 C°.

Lubatud pritsida üks kord kasvuperioodi jooksul.  

Talinisu, tritikale

Pritsida teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni kulunormiga 0,5 – 1,0 l/ha.

Suvioder, suvinisu

Pritsida teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni kulunormiga 0,5 – 0,75 l/ha.

Talioder

Pritsida teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni kulunormiga 0,75 – 1,0 l/ha.

Talirukis

Pritsida esimesest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni kulunormiga 1,0 l/ha.

Paagisegud

Preparaati ei tohi segada herbitsiidide ega vedelate väetistega.

Vee kogus 200 - 400 l/ha olenevalt taimiku suurusest
Toimeaine etefoon 480 g/l
Pakend 5l, vesilahus
Tootja Bayer CropScience