Cycocel 750

Cycocel 750 on süsteemse toimega kasvuregulaator teraviljadele ja kõrreliste heintaimede seemnekasvatusele, mis muudab kõrred tugevamaks.

Toime

Cycocel 750 on kloormekvaatkloriidi sisaldav lahustuv kontsentraat, millega töötlemise mõjul muutuvad teraviljade või kõrreliste heintaimede seemnekasvatuse taimede kõrred lühemaks ja tugevamaks, tagades parema seisukindluse.

Kasutamisjuhend

Optimaalne tulemus saavutatakse, kui Cycocel 750 kasutatakse kultuuri jõudsal kasvul. Suhteline õhuniiskus peab olema kõrge ja õhutemperatuur vähemalt 8-10 °C. Mitte pritsida kultuuri, mis on põua, liigniiskuse või teiste tingimuste tõttu stressis. Pritsimisel hoiduda ülekatetest. Mitte pritsida kultuuri vahetult pärast väga tugevaid tuuli, kuna taimede vahakiht võib olla kahjustatud.

Kasutades kloormekvaatkloriidi segus herbitsiidide või fungitsiididega, peab kulunormi vähendama 20%.

Ettevaatlik tuleb olla, kasutades segus Cycocel 750 ja vedelat lämmastikväetist, kuna teatud juhtudel võib toimuda segu kuumenemine.

Teraviljad

Teravilju on lubatud pritsida 1 kord. Vee kogus on 100-400 l/ha.

Kultuur Kulunorm Kasvufaas (BBCH)
talinisu, talitritikale, suvioder 1,0-1,5 l/ha 25-32
suvinisu 0,8-1,25 l/ha 25-32
rukis 1,0-2,0 l/ha 25-32
kaer 1,0-1,5 l/ha 30-32

Kõrrelised heintaimed seemneks

Pritsida kas:

  • 1 kord kulunormiga 1,2-2,0 l/ha kasvufaasis 25-32 või
  • 2 korda kulunormiga 1,0 + 1,0 l/ha kasvufaasis 25 ja 32.

Vee kogus heintaimede pritsimisel on 100-400 l/ha.

Paagisegud
Paagisegusid kasutades järgi igat juhendis antud segamise järjekorda (vaata etiketil toodud tabelit). Iga toode tuleb lisada pritsipaaki eraldi ja täielikult lahustada enne järgmise toote lisamist. Paagisegu tuleb kasutada kohe pärast valmistamist.

Vee kogus 100-400 l/ha
Toimeaine kloormekvaatkloriid 750 g/l
Pakend 10 l, lahustuv kontsentraat
Tootja BASF