Medax® Max

Medax Max´i kasutatakse kasvuregulaatorina kultuuri lamandumise vältimiseks talinisul, suvinisul, suviodral, taliodral, talirukkil, talitritikalel, talikaeral ja suvikaeral.

Toime

Medax Max sisaldab kahte toimeainet: proheksadioonkaltsium ja etüültrineksapak. Proheksadioonkaltsiumi ja etüültrineksapaki toimel lüheneb teravilja kõrre sõlmevahe pikkus, mis kokkuvõttes vähendab töödeldud taimede kõrgust. Tulemuseks on parema seisukindlusega, lühema kõrrega tugevam teravili. Kaks toimeainet aktiveeruvad taimes erinevalt, proheksadioonkaltsium mõjub kohe, etüültrineksapak toimib taimes aeglasemalt ja pikemat aega. Etüültrineksapak levib taimes süsteemselt. Proheksadioonkaltsium levib taimes peamiselt ülespoole.

Soovituslike kulunormide kasutamisel esineb kõikidel teravilja kultuuridel väga selge pikkuse kasvu vähenemine. Samuti on lamandumise korral väga selge lamandumise vähenemine pärast Medax Max’iga pritsimist.

Kasutamisjuhend

Medax Max’i tuleb kasutada ainult heas kasvuhoos, toitainete ja veega hästi varustatud kultuuridel. Eelistada pritsimist hommikul kõrgema õhuniiskuse tingimustes, kuid ainult kuivadel lehtedel, pilvitu taeva ja päikesega. Pritsida temperatuuridel üle 8 ºC ja alla 24 ºC. Mitte pritsida pärast öökülmasid või kui on öökülma oht.

Pritsimisel hoiduda ülekatetest.

Talioder ja talirukis

0,5 - 1,0 kg/ha võrsumise lõpp – lipulehe täielik arenemine (BBCH 29-39).
0,5 - 0,75 kg/ha lipulehe täielik arenemine – esimesed ohete tipud nähtavad (BBCH 39-49).

Kuni kaks pritsimist, minimaalne intervall pritsimiste vahel 7 päeva. Taliodral kogu hooajal maksimaalselt 1,5 kg/ha, talirukkil 1 kg/ha.

Talinisu

0,3-0,75 võrsumise lõpp – lipulehe täielik arenemine (BBCH 29-39).
0,3-0,5 lipulehe täielik arenemine – esimesed ohete tipud nähtavad (BBCH 39-49).

Kuni kaks pritsimist, minimaalne intervall pritsimiste vahel 7 päeva. Kogu hooajal maksimaalselt 1 kg/ha.

Talitritikale

0,3-0,75 kg/ha võrsumise lõpp – lipulehe täielik arenemine (BBCH 29-39).
0,5 kg/ha lipulehe täielik arenemine – esimesed ohete tipud nähtavad (BBCH) 39-49).

Kuni kaks pritsimist, minimaalne intervall pritsimiste vahel 7 päeva. Kogu hooajal maksimaalselt 1 kg/ha.

Talikaer

0,3-0,75 kg/ha võrsumise lõpp – lipulehe täielik arenemine (BBCH 29-39). Ainult üks pritsimine.

Suvioder, Suvinisu, Suvikaer

0,3-0,5 võrsumise lõpp – lipulehe täielik arenemine (BBCH 29-39). Ainult üks pritsimine. 
Suvinisul pärast kasvufaasi 35 pritsida ainult 0,3 kg/ha. Suvikaera pärast kasvufaasi 34 ei pritsita.

 

Paagisegud

Läbiviidud laboratoorsete katsetele põhjal sobib Medax Max keemiliselt ja füüsikaliselt kokku järgmiste toodetega: Cycocel 750, Cerone, Fastac 50, Allegro Super, Capalo, Bell Super, Viverda, Adexar, Ceriax, Priaxor, Librax, Biathlon 4D ja Axial 50 EC.

Vee kogus 100-400 l/ha
Toimeaine proheksadioonkaltsium 50 g/kg, etüültrineksapak 75 g/kg
Pakend 6 kg vees dispergeeruvad graanulid
Tootja BASF