Moddus 250 EC

Moddus 250 EC on kasvuregulaator suvi- ja taliteraviljadele.

Toime

Moddus absorbeerub peamiselt lehtede ja võrsete kaudu ning kandub algkudedesse, kus pidurdab kõrresõlme kasvu. Pritsimisjärgselt väheneb oluliselt taimede kasv ja pikkus, seega väheneb oluliselt lamandumise oht.

Kasutamisjuhend

Kulunorm sõltub kultuurist. Moddust võib kasutada maksimaalselt 1 kord. Mitte pritsida, kui kultuurtaimed on stressis (rasked ilmastikutingimused, külm, põud, haigused ja kahjurid jne).

Tähelepanu! Ümberkülvi korral võib Moddus 250 EC'ga töödeldud mullale uuesti külvata ainult teravilju ja rapsi.

Kultuur Kulunorm, l/ha Pritsimise aeg Kasvufaas
Suvinisu 0,2-0,3 1. kõrresõlmest kuni lipuleheni 31-37
Talinisu 0,3-0,4 1. kõrresõlmest kuni lipuleheni 31-37
Rukis, tritikale 0,3-0,4 1. kõrresõlmest kuni lipulehe keelekese ilmumiseni.  31-39
Oder 0,4 1. kõrresõlmest kuni 3. kõrresõlmeni 31-33
Kaer 0,4 kõrsumisfaasi algusest kuni 3. kõrresõlmeni 30-33

 

Vee kogus 200-400 l/ha olenevalt taimiku suurusest
Toimeaine 250 g/l etüültrineksapak
Pakend 5 l , emulsioonikontsentraat
Tootja Syngenta