Optimus®

Kasvuregulaator lamandumise vältimiseks tali- ja suvinisus, tali- ja suviodras, rukkis, tritikales ja kaeras.

Toime

Optimus’e toimeaine on etüültrineksapak. See on äärmiselt tõhus, kiiretoimeline süsteemne kasvuregulaator, mis imendub teravilja lehtede ja varte kaudu ning transporditakse taime kasvavatesse osadesse. Optimus® on giberelliini sünteesi inhibiitor - ta vähendab taimeraku pikkust ning tõstab rakkude tihedust. See viib teraviljade sõlmevahede lühenemisele ja varre tugevnemisele, suurendades kõrre seina paksust. Teraviljade taimed muutuvad lühemaks, ühtlasemaks ja lamandumisele vastupanuvõimelisemaks.

Kasutamisjuhend

Kulunorm sõltub kultuurist. Preparaati võib kasutada maksimaalselt 1 kord.

Kultuur Kulunorm, l/ha Pritsimise aeg Kasvufaas
Talinisu 0,4 / 0,2* 1. kõrresõlmest kuni lipuleheni 31-37
Suvinisu 0,2-0,4 / 0,2* kõrsumise algusest lipulehe ilmumiseni 30-37
Talioder 0,2-0,5 võrsumise lõpust lipulehe ilmumiseni 29-37
Suvioder 0,2-0,4 võrsumise lõpust lipulehe ilmumiseni 29-37
Talirukis 0,3 3. kõrresõlmest kuni kõrsumise lõpuni 33-39
Tritikale 0,3-0,5 3. kõrresõlmest kuni kõrsumise lõpuni 33-39
Kaer 0,2-0,4 1. kõrresõlmest kuni lipuleheni 31-37

 * Tali- ja suvinisu kasvu reguleerimisel võib Optimust kasutada kulunormiga 0,2 l/ha paagisegus koos Cycocel'iga 0,4 l/ha.

Vee kogus 200-300 l/ha
Toimeaine 175 g/l etüültrineksapak
Pakend 5 l, emulsioonikontsentraat
Tootja Nufarm