Stabilan 750 SL

Stabilan 750 SL on süsteemse toimega kasvuregulaator suvi- ja taliteraviljadele.

Toime

Stabilan 750 SL -iga töötlemisel muutuvad teraviljade kõrred lühemaks ja tugevamaks, vähendades lamandumisriski. Stabilan 750 SL tuleks kasutada eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Pritsimine vähendab kõrre nõrgenemist, mis on tingitud kõrgel väetisfoonil taimede pikkuskasvu suurenemisest.

Madala väetisfooni ja nõrgalt arenenud taimiku korral või liivmuldadel annab kasvuregulaatori kasutamine harvem hea tulemuse.

Kasutamisjuhend

Parim tulemus saadakse pritsides teraviljasid võrsumise faasist kuni esimese kõrresõlme moodustamiseni (BBCH 20-29); rukist 2. kõrresõlmest kuni kõrsumise lõpuni (BBCH 32-39). Sõltuvalt sordist ja ilmastikutingimustest võib kloromekvaatkloriid mõjuda erinevalt, eriti odrale.

Varajane pritsimine ei lühenda kõrsi vaid tugevdab juuresüsteemi ja suurendab võrsete arvu.

Kulunorm: talinisul, tritikalel ja kaeral 1,0 - 1,5 l/ha, suvinisul 0,3-1,0 l/ha (olenevalt sordist), rukkil 1,5-2,0 l/ha ning odral 0,6 l/ha.

Lubatud 1 pritsimine kasvuperioodi jooksul.

Paagisegud

Stabilan 750 SL võib segada järgmiste preparaatidega: MCPA 750, Duplosan Super (MCPA, dikloroprop, mekoprop), Tilt® 250 EC, Fastac 50®. Stabilan 750 SL võib kasutada koos mitmesuguste väetistega nagu X-leheväetis, kaaliumnitraat, karbamiid, mangaan-, magneesium- ja kaaliumsulfaat. Paagisegude valmistamisel tuleb lähtuda erinevate preparaatide kasutusjuhendist. Stabilan 750 SL ei tohi kasutada koos tsüanasiini sisaldavate preparaatidega.

Vee kogus 200-400 l/ha 
Toimeaine kloromekvaatkloriid 750 g/l 
Pakend 10 l, vesilahus
Tootja NUFARM GmbH & Co KG