Bariton Super

Bariton Super on süsteemne ja kontaktne puhtimisvahend seenhaiguste tõrjeks nisul, odral, talirukkil ning tritikalel.

Toime

Bariton Super on laia toimespektriga preparaat, mis tõrjub efektiivselt nii mullas leiduvaid kui ka taimejäänuste ja seemnetega levivaid seenhaigusi. Tänu süsteemsele mõjule hävitab preparaat nii need haigustekitajad, mille eosed paiknevad seemne pinnal, kui ka need, mis on tunginud seemnete sisse.

Bariton Super sisaldab kolme toimeainet: protiokonasool, tebukonasool ja fludioksoniil. Protiokonasool ja tebukonasool on süsteemsed laia toimespektriga toimeained, mis tõrjuvad paljusid haigusi, eriti juuremädanikke, lend- ja kõvanõge, odra-triiptõbe ja kõrreliste võrklaiksust. Protiokonasool on väga tõhus ka seemnetega leviva lumiseene nakkuse ära hoidmisel. Fludioksoniil on kontaktne toimeaine, millel on kauakestev toime juuremädanike ja lumiseene tõrjumisel.

Bariton Super annab kaitse järgmiste seenhaiguste vastu:

Kultuur Tõrjutavad haigused
Talinisu nisu-kõvanõgi, juuremädanik, tõusmepõletik, lumiseen
Talirukis lumiseen, juuremädanik, tõusmepõletik
Talitritikale lumiseen, juuremädanik, tõusmepõletik
Talioder juuremädanik, tõusmepõletik, odra-lendnõgi, lumiseen, odra-triiptõbi, odra-võrklaiksus
Suvinisu juuremädanik, tõusmepõletik, nisu-kõvanõgi
Suvioder juuremädanik, tõusmepõletik, odra-võrklaiksus, odra-triiptõbi, odra-lendnõgi
Suvitritikale juuremädanik, tõusmepõletik

Kasutamisjuhend

Kasutada puhtimisseadmeid, millega saab teravilja hästi segada. Enne töötlemist tuleb seade kalibreerida ja seemned puhastada mustusest, tolmust, aganatest jne. Puhtimisseade peab olema enne töö alustamist puhas ja töökorras.

Kulunorm: 1 l/t seemnete kohta. Soovitatud puhtimislahuse kogus on 6-10 l/t ehk 5-9 l vett + 1 l Bariton Super'it 1 tonni seemnete kohta.

Hoiatus! Mitte kasutada puhitud seemneid söögiks ega loomasöödaks. Mitte segada puhitud seemet puhtimata seemnega. Mahakukkunud seemned katta otsekohe mullaga.

Toimeaine protiokonasool 50 g/l, tebukonasool 10 g/l, fludioksoniil 37,5 g/l
Pakend 5 l ja 200 l, suspensioonkontsentraat
Tootja Bayer