Rodeo XL (Registrist kustutatud. Kasutamine lubatud kuni 01.07.2021)

Mitteselektiivne herbitsiid enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks.

Toime

Rodeo XL mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2 - 3 nädala pärast. Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima kui õhutemperatuur on vahemikus 15°-25° C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis ega ole kahjustunud põua tõttu. Rodeo XL toimib ka madalatel temperatuuridel, kuid siis on mõju märgata hiljem.

Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orasheinal, peab olema vähemalt 3-4 lehte, et preparaat saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse. 

Kasutamisjuhend

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: jõulupuude istandus, ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude tõrje. NB! Kuna Rodeo XL on laiendatud kasutamiseks jõulupuude istanduses professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Hoiatus! Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu. 

Teraviljad (koristuseelne umbrohutõrje)

Kulunorm 2,0–3,0 l/ha. Mitte pritsida seemneviljapõldu. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel peab olema vähemalt 10 päeva. Pritsitakse siis, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30 %. Vahetult pärast koristamist võib põldu harida.

Raps (koristuseelne umbrohutõrje) 

Kulunorm rapsil 3,0 l/ha. Rapsi võib pritsida 14-21 päeva enne koristust. Seemnete niiskusesisaldus peab olema alla 30 %.

Lina (koristuseelne umbrohutõrje) 

Kulunorm linal 3,0-4,0 l/ha. Lina võib pritsida 14 päeva, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust.

Kõrrepõllud 

Kulunorm 1,5–6,0 l/ha. Pärast teravilja koristamist kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne Rodeo XL’iga pritsimist El TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3-6 pärislehte. Rodeo'ga pritsimine võib anda küllalt häid tulemusi hilissügiseni; isegi öökülm kuni -3°C ei mõjuta oluliselt tulemust. Põldu võib harida 4-5 päeva pärast pritsimist.

Rohumaad (uuendamine)

Kulunorm 4,0–6,0 l/ha. Taimed peavad olema heas kasvuhoos, vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni.

Kesad

Kulunorm 1,0–4,0 l/ha. Orasheinal peab olema vähemalt 3 pärislehte. Üheaastaste umbrohtude tõrjumisel võib põldu kultiveerida juba 2 päeva pärast pritsimist, orasheina tõrjumisel tuleb harimisega oodata 3-4 päeva.

Viljapuu- ja marjaaedade reavahed

Kulunorm 3,0–6,0 l/ha. Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist, kui umbrohi on heas kasvuhoos. Jälgi hoolega, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. Ära pritsi tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

Mittepõllumajanduslikud alad

Kulunorm: 4,0–6,0 l/ha. Rodeo XL’i saab kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.

Metsandus

Kulunorm 3,0–6,0 l/ha. Kasutatakse metsataimlate kesaosakonnas. Pritsimise aeg juuni - august.

Jõulupuude istandus 

Kulunorm reavahede pritsimisel on 3,0 – 6,0 l/ha. Pritsitakse, kui umbrohud on 10-30 cm kõrgused. Istanduse ülepritsimisel on kulunorm 3,5 l/ha, umbrohud 10-30 cm kõrgused.

 

Optimaalsetes tingimustes pritsimisel tekib preparaadi vihmakindlus üheaastastel kõrrelistel umbrohtudel 1 tunni, orasheinal 2 tunni, mitmeaastastel umbrohtudel 4 tunni möödumisel pritsimisest.

Vee kulu pritsimislahuse valmistamiseks: 150 - 250 l/ha sõltuvalt pritsimistehnikast ja pritsitavate taimede suurusest. Lubatud on pritsida hooaja jooksul 1 kord, jõulupuude istandustes 1-3 korda. 

Pritsimise ja mullaharimise vahel on soovitatav oodata 24 tundi üheaastaste ja 3 päeva mitmeaastaste umbrohtude tõrjel. 

Kasutuspiirang: Toote kasutamine on keelatud sellistel aladel nagu koolialad, laste mänguväljakud ja tervishoiuasutuste vahetu lähedus. Keelatud kasutada saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks. 
 

Vee kogus 150 - 250 l/ha 
Toimeaine glüfosaat 360 g/l
Pakend 20 l, 1000 l, vees lahustuv kontsentraat
Tootja  Monsanto