Talirapsi umbrohutõrje

Talirapsi külviaeg on lähenemas ning sügisesed pritsimistööd tuleb hoolikalt läbi mõelda. Talirapsi umbrohutõrje lahenduste planeerimisel tasub mõelda, millised on probleemsed umbrohud konkreetsel põllul ning kindlasti peab otsuse tegemisel arvestama põllu harimise võtetega ning ka mullaniiskusega. Viimased puudutavad eelkõige mullaherbitsiidide kasutamist.

Mullaherbitsiidide kasutamisel on oluline põllu ettevalmistus. Mulla pind peab olema ühtlane ning põhk mullaga hästi segatud. Ebatasasused, suured mullatükid ja segamata põhk vähendavad mullapreparaatide efektiivsust. Toimet vähendab ka vähene mullaniiskus. Seetõttu on mullaherbitsiidide kasutamisel soovitatav kasutada suuremat veenormi ning märgajat TerraOil 100-200 ml/ha või Grounded 200-400 ml/ha. Märgaja kasutamisel koos mullaherbitsiididega paraneb herbitsiidi efektiivsus. Töölahus katab ebatasase ja kuiva mullapinna ning lisaks aitab see vähendada herbitsiidi toimeainete tungimist sügavamale mullakihtidesse, mis hoiab ära kultuurtaime algarengu pärssimise tugeva vihma korral.

Herbitsiidid

Talirapsipõld sügiselMullaherbitsiidid Butisan Avant 2-2,5 l/ha, Butisan Kombi 2,5 l/ha ja Butisan Star 2-2,25 l/ha on efektiivse ning pikaajalise mõjuga. Külvijärgsete tugevate põuatingimuste korral võib pritsimist edasi lükata umbrohtude idulehe faasini. Umbrohtude pärislehtede faasis jääb mullaherbitsiidi efektiivsus madalaks. Kõik Butisan herbitsiidid on kõrge efektiivsusega hariliku kesalille, teekummeli, murunurmika, hariliku vesiheina, põldmailase tõrjel. Butisan Avant on lisaks väga efektiivne nii tärkamiseelselt kui ka -järgselt rukki-kasteheina, tähk-rebasheina, hariliku hiirekõrva, valge hanemaltsa, roomava madara e virna ja teiste probleemsete umbrohtude tõrjel. Kui on soov teha umbrohutõrje talirüpsile, siis võib kasutada Butisan Star 2-2,25 l/ha.

Sügisesel on võimalik kasutada ka Teridox 500 EC. Teridox on registreeritud kõrreliste ja laialeheliste umbrohtude tõrjeks talirapsil enne tärkamist ja tärkamise ajal (BBCH 00-09) või pärast tärkamist (BBCH 10-14) sügisel. Teridoxil on mõõdukas mõju ka põldsinepile ning põldrõikale. Enne rapsi tärkamist võib kasutada ka Brasan 540 EC kulunormiga 2 l/ha.

Lisaks on võimalik kasutada ka metasakloori sisaldavat toodet Rapsan 400 SC 1,875 l/ha. Tegemist on peamiselt mulla kaudu toimiva, tärkamiseelse herbitsiidiga, mida võib kasutada ka kohe pärast kultuuri ja/või umbrohu tärkamist. Toode on efektiivne enamike valitsevate umbrohtude tõrjel (harilik kesalill, verev iminõges, harilik konnatatar, rukki-kastehein jm).

Mullaherbitsiidiga sobivad paagisegusse ka mitmed taimede kasvu ja arengut soodustavad tooted

Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha + Final K 1,0 l/ha või Turbo Root 4 l/ha (Ruter AA + Humistar)

Nende kombinatsioonide eeliseks on taimestiku ühtlasem tärkamine, hästi arenenud juurestik ning taimede kiire algareng. Humiinhapped muudavad mullas olevad fosfori lahustumatud ühendid taimedele paremini kättesaadavaks. Ruter AA soodustab narmasjuurte arengut ning parandab toitainete kättesaadavust. Paraneb taimede vastupidavus liigniiskusest või kuivusest tulenevale stressile. Tänu kaaliumile talvituvad taimed paremini ning alustavad kevadel kiiremini kasvu.

BioSplito 0,5-2 kg/ha

Käesoleva aasta kõrged saagid toovad kaasa ka palju taimset biomassi. Põldudel, kus on palju taimejäänuseid ja viljeletakse minimeeritud harimist, soovitame lagunemisprotsessi kiirendamiseks mikroorganismide poolt bioloogiliselt sünteesitud ensüüme ning mikroorganisme. BioSplito on bioloogiline toode, mida soovitame kasutada kohe pärast eelkultuuri koristamist eraldi, koos glüfosaadiga või talirapsi mullaherbitsiidiga. Tänu paremale põhu lagunemisele paraneb mulla struktuur ning füüsikalised ja bioloogilised omadused. Muld rikastub taimedele kättesaadavate toiteelementidega ning väheneb toksiinide ja hallituse tekke risk.

BioSpektrum 0,25 kg/ha

BioSpektrum sisaldab kasulikke mikroorganisme. Toote kasutamisel paraneb mulla bioloogiline aktiivsus ja struktuur, makro- ja mikroelementide omastatavus, taimede stressitaluvus ja haiguskindlus. Mikroorganismid soodustavad ka juurestiku kasvu. Oma elutegevuse käigus eritavad mikroorganismid mulda antibiootilisi aineid, mis aitavad eemale hoida mulla kaudu levivaid patogeene. Mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Kuna mikroorganismid moodustavad spoore, mis ei ole tundlikud ebasoodsate keskkonnatingimuste suhtes, siis jätkub mikroorganismide positiivne mõju ka kevadel. BioSpektrumit pritsitakse mullapinnale enne või pärast külvide tärkamist (segus herbitsiididega) 0,25 kg/ha. Seda sobib kasutada ka segus BioSplitoga pärast põllult saagi koristamist. Sellisel juhul on pritsimisel kulunormid: Biosplito 0,75 kg/ha ja BioSpektrum 0,25 kg/ha.

Nälkjate ja tigude tõrje

Peale talirapsi külvi tuleb tähelepanu pöörata nälkjatele ja tigudele. Kõige ohtlikum aeg on kuni nelja pärislehe faasini, edasi on terve ja elujõuline taim tavaliselt juba nälkjate rünnakule vastupidav. Nälkjad ja teod on aktiivsed öösel ning võivad liikuda kümnete meetrite kaugusele. Päikest ja kuumust kõhtjalgsed ei talu: päevasel ajal on raske neid põllult leida, sest nad on end peitnud mullakamakate või kivide alla. Seega parim aeg põldude kontrollimiseks on öösel ja varajastel hommikutundidel.

Nälkjate ja tigude tõrjeks soovitame kasutada IronMax Pro, Medel või Sluxx HP graanuleid normiga 7 kg/ha. Eriti kõrge riskiga põldudele (minimeeritud või ebaühtlane harimine, otsekülv või hiline külviaeg, suur taimejäänuste hulk põllul, ebaühtlane tärkamine, aeglane taimede kasv) soovitame esimese tõrje teha isegi enne külvi või siis kohe pärast külvi ning vajadusel tõrjet korrata.

Maanda talirapsi talvitumise riske

Koostöös taimekaitsevahendite tootjaga BASF pakume talirapsi kasvatustehnoloogia lepingut ehk BOKS lepingut, mis on mõeldud talirapsi talvitumisest tingitud riskide maandamiseks. Leping tagab jagatud riski Baltic Agro ja põllumajandustootja vahel rapsi täieliku hävimise puhul kevadeks. Kui taliraps on arenenud ja pritsitud vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ning ebasoodsa talvitumise tõttu hävinenud, hüvitab Baltic Agro omalt poolt 50% sügisel kasutatud rapsi herbitsiidi ja talirapsi seemne koguse maksumusest.

NB! Põldrõika tõrjeks võib sel sügisel talirapsil eriloa alusel kasutada ka Salsa’t. Seda juhul kui Eestis põldrõika tõrjeks registreeritud mullapreparaati (Teridox 500 EC) pole võimalik ilmastiku sobimatuse tõttu kasutada. Salsa mõju on tugevam umbrohtude idulehtede faasist kuni 2. lehe faasini ning see on efektiivne ristõieliste umbrohtude tõrjel. Salsa kulunormiks on 15 g/ha - 25 g/ha.

Mullaherbitsiidide efektiivsus teraviljavarisele jääb madalaks. Kõrreliste umbrohtude ja teraviljavarise tõrjeks soovitame kasutada Agil 100 EC 0,5-1 l/ha, Targa Super 0,75 -1,25 l/ha või Leopard 1-1,5 l/ha. Mitmeaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjel võiks kasutada kõrgemaid kulunorme. Üheidulehelised umbrohud on kõige tundlikumad 2-4 pärislehe faasis, orashein 4-6 pärislehe faasis (10-15 cm). Meeles peab pidama seda, et kui õhutemperatuurid on sügisel madalad, siis on toodete mõju aeglasem. Pritsimistöid ei soovitata ette võtta, kui on oodata öökülma.

Uus toode kõrreliste umbrohtude tõrjeks on Centurion Plus 1,0 l/ha, mille optimaalne kasutusaeg on umbrohu kolmest täislehest kuni võrsumise alguseni. Tootel on väga hea mõju tähkjale kukehirsile, murunurmikale, teravilja varisele, lustedele.

Centurion Plus mõju murunurmikale, Viljandimaa (sügis 2020).

Clearfield sortidel sobib kasutamiseks Clamox 1,5-2 l/ha + märgaja Dash 0,5-1 l/ha. rapsi tärkamisest kuni 8 lehe faasini, st BBCH 10-18. Clearfield tehnoloogia eeliseks on asjaolu, et ühe pritsimisega saab kontrolli alla nii kaheidulehelised, sh ristõielised, kui ka üheaastased kõrrelised umbrohud. Kui põllul esineb tugevalt teraviljavarist ning orase kasv on aktiivne, tasub ka Clearfield talirapsil teha kõrreliste tõrje selleks mõeldud herbitsiididega (Agil 100 EC, Targa Super, Leopard, Centurion Plus) eraldi töökäiguna. Teraviljaoras konkureerib tugevalt talirapsi taimedega. Kui kõrreliste tõrje teha eraldi, siis saab rahulikult ära oodata ka herbitsiidi Clamox kasutamiseks optimaalseima aja - umbrohtude 2-3 lehe faasi. Nii saab tõrjutud ka teise rindena kasvama läinud oras. NB! Clearfield tehnoloogia jaoks mõeldud herbitsiide tohib kasutada vaid imasamoksi taluvatel Clearfield rapsisortidel (CL). Pritsides teisi sorte on tulemuseks taimiku hävimine.

Talirapsi kasvu reguleerimine

Talirapsi edukaks talvitumiseks on oluline teostada põldudel sügisene kasvu reguleerimine. Kasvu reguleerimise eesmärgiks on hoida taimede kasvukuhik mullapinna lähedal ning sundida taime rohkem panustama juurestiku ja kasvukuhiku arengusse, mitte niivõrd lehemassi ning varre pikkuse kasvatamisse. Kasvuregulaatorite kasutamisel on ka taimiku kevadine taastumine kiirem.

Püsivate külmade saabumisel võiks talirapsil olla 8-12 pärislehte ning võimalikult maapinna lähedal asetsev juurekael läbimõõduga 8-12 mm. Kompaktne ning madal taimik on tuule ja külmakahjustuste eest paremini kaitstud, sest lumikate on ühtlasem ning parema katvusega. Kasvuregulaatori ajastamisel peaks lähtuma põllu üldpildist, st. mitte järgi ootama üksikuid hiliseid tärkajaid, vaid tegema pritsimisringi siis, kui juba valdav enamus taimikust on sobivas kasvufaasis.

Sobivad tooted kasvu reguleerimiseks

Talirapsi kasvu reguleerimiseks soovitame kasvuregulaatoreid CaryxJuventus 90, Efilor Toprex 375 SC või Tilmor. Caryxi soovituslik kulunorm on sügisel 0,7-1,4 l/ha. Pritsimist võib registreeringu kohaselt teostada 3. lehe või lehepaari lahti rullumisest kuni leheroseti moodustumiseni. Juventus 90 on väga tugev kasvuregulaator, mis sobib hästi varajaste külvide ning suurema taimiku korral. Juventus 90 kulunorm talvekindluse suurendamiseks on 0,5-0,8 l/ha 4-6 pärislehe faasis. Kulunormide lihtsamaks arvestamiseks võib meeles pidada järgmist: Caryx 0,15 l rapsitaime lehe kohta või Juventus 90 0,1 l lehe kohta. Toprex on tugeva fungitsiidse toimega kasvuregulaator, mille kulunorm on 0,3 l/ha. Lubatud kasutada alates esimese pärislehe faasist kuni 6. lehe faasini, parim aeg kasutamiseks 3.-4. pärislehe faasis. Efilor on samuti fungitsiidse toimega kasvuregulaator, lubatud kasutada alates 3.lehe faasist kulunormiga 0,7-1 l/ha.

Tilmor on tugeva fungitsiidse toimega kasvuregulaator. Sobiv kasutusaeg on 5.-6. lehe faasis kulunormiga 0,8-1,0 l/ha. Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada varajaste külvide korral ning intensiivse kasvuga sortidel, nt hübriidsortidel. Järjest enam tuleb hakata tähelepanu pöörama rapsi kaitsmisele sügisel fungitsiidsete toimeainetega. Enne talve võib märgata talirapsil mitmeid taimehaiguseid (fomoos, tsülindrosporioos, kuivlaiksus), mis kõik vähendavad taimiku talvekindlust.

Sügisel peaks rapsi puhul olema tagatud mitmete võtmeelementide kättesaadavus (P, K, B, Mn, Mo). Seetõttu soovitame koos kasvuregulaatoritega paagisegusse lisada juurestiku ning taimede arengut soodustavaid väetiseid. 

Trafos vedelväetised (Trafos Mg-B-Mn-Fe ja Trafos Mg Mn) sisaldavad kõrges kontsentratsioonis vees lahustuvat fosforit ja kaaliumit. Trafos parandab taimede vastupanuvõimet stressile ja ebasoodsatele kasvutingimustele, soodustab mikroelementide paremat omastamist ning tugeva juurekava arengut. Kaalium tõstab taimes suhkrute ja süsivesikute taset, parandades taimede vastupanu heitlikes niiskusoludes ning tagades parema talvekindluse. Trafos sisaldab ka sügisel olulisi mikrolemente, näiteks mangaan, millel on samuti talvekindluse tagamisel oluline roll. Trafose soovituslik kulunorm on 2-3 l/ha ning pritsida soovitame alates 4. lehe faasist.

Fosfori ja kaaliumivarude täiendamiseks sobib ka YaraVita Kombiphos 2-4 l/ha.

Alates 4. lehest võib kasutada ka YaraVita Brassitrel Pro või Brassitrel BIO 2-3 l/ha, mis sisaldab mitmeid rapsi jaoks olulisi mikroelemente. Sel hooajal on uute toodetena meie tootevalikus ka rapsile sobilikud tooted 1-2 kg Dr. Green Raps + 1 kg/ha Dr. Green Kvaliteet.

Rapsi jaoks on väga oluline element boor, mistõttu tuleb juba sügisel tagada taimede hea varustatus booriga. Sügisene pritsimine booriga (Tradebor, Tradebor Mo  või Detera Boron, Detera B-Mo 2-3 l/ha) aitab kaasa talvitumisele ning parandab ka taimede vastupanuvõimet haigustele.

Teraviljadele on sel aastal Baltic Agro tootevalikus uued tooted:

0,5-1 kg/ha Dr. Green Teravili + 0,5-1 kg/ha Dr. Green Kvaliteet.

2-3 nädalat enne püsivate külmade saabumist tuleks täiendada taimede kaaliumivarusid pritsides vedelväetisega Final K 2-3 l/ha või vees lahustuva väetisega, Ultrasol 8-9-39 ja YaraTera Kristalon 6-12-36.

Glüfosaat

Koristuseelseks ja -järgseks umbrohutõrjeks soovitame kasutada mitteselektiivset herbitsiidi Roundup Flex (glüfosaat 480 g/l) 1,125-6 l/ha. Roundup Flex on kasutaja- ja keskkonnasõbralik. Preparaat on kiire toimega ja väga hea toimeefektiivsusega ning mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala pärast. Koristuseelne kasutamine on lubatud umbrohutõrje eesmärgil.  Pritsitakse, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30%. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel on vähemalt 10 päeva. Rapsi võib pritsida 14-21 päeva enne koristust, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne koristust. See ei kehti tootjatele, kes on keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) nõuetega ühinenud. Sellisel juhul ei tohi koristuseelselt glüfosaate kasutada.

Fotol pindaktiivse aine mõju taime imendumisele.

Roundup Flex on suurepärase toimega keerulistes ilmastikutingimustes, vihmakindlus saabub juba 1 h möödudes. Tootel on väga hea toime ka kareda vee puhul ning sobib paagisegudesse ka mullaherbitsiididega.

Baltic Agro tootevalikus on ka mitteselektiivne herbitsiid Rodeo FL (glüfosaat 360 g/l), kulunorm 1,0-6,0 l/ha. Toode imendub läbi lehestiku ja levib sealt taimes edasi. Parim tulemus saavutatakse, kui taim on aktiivses kasvustaadiumis. Vihmakindlus saabub 1 tund peale töötlemist.

NB! Mõlemat eelnimetatud taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.


Ole kursis põllul toimuvaga – telli Põlluteade!

Tellimusega annan nõusoleku Baltic Agro AS-ile minu andmete töötlemiseks lähtudes isikuandmete kaitse põhimõtetest.

Vaata katsetulemusi 2019. aastast

Generic placeholder image

Biopreparaatide katsed

Pikaajaliste katsete 1. aasta tulemused

Generic placeholder image

Ruter, Humistar, Final K katse

Turbo Root ja 2+2+1 katse tulemused

Prev Next