Sügistööd taliteraviljade põldudel

Sügistööd taliteraviljade põldudel on soovitatav alustada esimese umbrohutõrjega. Tärkamise järgselt on umbrohud väikesed, nõrgad ning nende tõrjumine palju efektiivsem. Sügis-talvel ja ka varakevadel tarbivad umbrohud suurel hulgal kultuurtaimedele olulisi toitaineid, muutuvad elujõulisemaks ning raskemini tõrjutavaks. Lisaks hakkavad umbrohud kultuurtaimedele valguse ja veevarude osas tugevat konkurentsi pakkuma. Umbrohtunud taliviljapõllul on tiheda taimiku tõttu kõrge risk talvitumishaiguste tekkeks ja see omakorda pärsib ka kultuurtaime võimet talv edukalt üle elada.

Sügisel tehtud umbrohutõrje aitab kevadel aega võita, kaotades varakevadise vajaduse talvitunud umbrohtude tõrjeks. Sellelgi aastal olid pikalt kestnud öökülmad umbrohutõrjel suureks probleemiks. Kuna kultuurtaimele stressi tekitamise oht oli suur ja tõrjeefektiivsus madal, siis tuli pritsimist aina edasi lükata. Talvitunud umbrohud jätkasid kasvamist, kuid temperatuurid olid herbitsiidi kasutamiseks liiga madalad. Et järgmisel kevadel sarnast olukorda ei tekiks, soovitame umbrohutõrjet teha juba sügisel.

Sügisel tehtud umbrohutõrje eelised:

  • Taliteravili ei pea konkureerima umbrohtudega toitainete, valguse ega vee osas.
  • Umbrohuta põllul on taimik hõredam ning talvitumishaiguste risk madalam.
  • Kevadel ei pruugi olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Sügisesed herbitsiidi kasutamissoovitused

Tärkamiseelseid, mullatoimelisi herbitsiide tuleks pritsida kohe peale külvi. Mustale mullale pritsides välditakse ajastamisega hilinemist ning umbrohtude tärkamist. Mullatoimelised herbitsiidid avaldavad kõige paremat mõju tärkavatele ja idulehtede faasis olevatele umbrohtudele. Mulla mõjuga herbitsiidid on pika toimeajaga ja efektiivsuse tagamiseks on oluline osa mulla niiskusel. Märkimisväärne osa tõrje efektiivsusele on ka pinnase ettevalmistamisel: kehvasti haritud maale jäänud mullakamakad takistavad olulisel määral preparaadi mõju.

Kui külvi järgselt jääb tõrje tegemata, siis järgmine võimalus tõrjeks on teravilja 1 pärislehe faasis. Peale seda ei ole enam kultuurtaime kahjustamise ohtu. Kindlasti tuleks jälgida ka umbrohtude kasvufaasi, sest idulehtedest suuremaks kasvanud umbrohud nõuavad kontaktse herbitsiidi kasutamist.

Tärkamiseelsed lahendused

Vasakul pritsimata, paremal Kompletiga pritsitud põldKomplet on kahe toimeainega mulla mõjuga herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu rukki-kastehein, põldkannike, põld-mailane, põld-litterhein, põldsinep, rapsi varis, vesihein, harilik-kesalill jne. Keskmiselt tundlikud on rukkilill ja madal kurereha. Mõõdukas mõju tuulekaerale, orasheinale, põldosjale ning sügavale tungiva juurekavaga umbrohtudele, nagu põldohakas.

Mõlemad toimeained püsivad mullas aktiivsena mitu nädalat pärast pritsimist, mistõttu toime on tõhus ka kaua aega pärast töö teostamist. Herbitsiidi mõju on kõige efektiivsem, kui põlluharimine on ühtlane, mullas on piisavalt niiskust ning pritsitakse tärkamiseelselt mustale mullale või pärast teravilja tärkamist (BBCH 11-13). Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 0,5 l/ha.

Legacy Pro on selektiivne kontaktne ja mulla kaudu toimiv kolme toimeainega herbitsiid üheiduleheliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. Preparaadil on kontaktne ja kestev mullas säiliv mõju ning parim toime saavutatakse siis, kui mullapind on tasane, taimejäägid on mullaga hästi segatud ja pritsimine toimub enne või pärast umbrohtude idanemist, kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis.

Tõrjub efektiivselt kõrrelisi umbrohtusid, nagu harilik-rukkikastehein, murunurmikas, põld-rebasesaba, ja kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu roomav madar, kesalill, harilik punand, põldkannikesed, mailased, kukemagun, põld-litterhein, vesihein, harilik hiirekõrv, põld-lõosilm, raps, kurerehad. Keskmine efektiivsus on rukkilillele ja valgele hanemaltsale. Kulunorm 2,0 l/ha.

Legacy 500 SC on kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kõige tõhusam tärkamiseelselt, kuid toimib ka varasel tärkamisjärgsel perioodil. Efektiivne järgmistele umbrohtudele: müürilauk, raps, harilik hiirekõrv, valge hanemalts, kassitapp, harilik kurekael, harilik punand, roomav madar, lõhislehine kurereha, madal kurereha, harilik punand, harilik linnukapsas, rand-kesalill, põld-lõosilm, kukemagun, erilehine linnurohi, konnatatar, harilik kirburohi, harilik ristirohi, vesihein, põldsinep, harilik unilook, nõgesed, põldkannike, pärsia mailane, hõlmlehine mailane, põldkannike. Tärkamiseelselt tõrjub ka murunurmikat (Leedus läbi viidud katsete tulemusel efektiivsus tärkamiseelselt murunurmikale 85%). Kulunorm 0,06-0,25 l/ha.

Mullaherbitsiididega on soovitatav lisada paagisegusse 0,2 l/ha Terra Oil'i. Kasutamisel koos mullaherbitsiididega katab töölahus ühtlaselt isegi äärmiselt ebatasase ja kuiva mullapinna ning aitab seeläbi parandada herbitsiidide toimet. Vähendab herbitsiidi tungimist sügavale mullapinda.


Tärkamisjärgne umbrohutõrje

Tärkamise järgseid herbitsiide on soovitatav kasutada siis, kui teraviljal on moodustunud vähemalt kaks lehte. Varasema pritsimise korral on oht kultuurtaime kahjustada ja seda tuleks sügisel igal võimalusel vältida. Tärkamisjärgsed herbitsiidid on kõige efektiivsemad, kui umbrohu taimed on 2-4 lehe faasis.

Vasakul Flight Fortega pritsimata, paremal pritsitud põldFlight Forte on kahte toimeainet sisaldav herbitsiid mitmete kaheiduleheliste ja lisaks ka kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -rukkil. Flight Forte pritsimise õige aeg on sügisel taliteraviljade tärkamise faasis (BBCH 11-13), kui arenenud on 1-3 lehte. Flight Forte'l on eriti tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale ja liikidele, mis kuuluvad kareleheliste sugukonda, nagu põld-lõosilm.

Kulunorm kaheiduleheliste umbrohtude, sh talirapsi varise tõrjumiseks on 1,5-2,0 l/ha. Murunurmika tõrjumiseks kasutada kõrgemat kulunormi 2,0-2,5 l/ha.

Attribut'i soovitame odra varise, aga ka kõrreliste (orashein, rebasesaba, rukki-kastehein, lusted) ja ristõieliste (põldsinep, põld-litterhein) umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, rukkil ja -tritikalel. Preparaadi põhiline mõju on juurte kaudu, lehekaudset mõju suurendab kleepaine lisamine. Parima tulemuse saab, kui pritsida teravilja algfaasis, alates esimese pärislehe ilmumisest. Kulunorm 60-100 g/ha.

Komplet, Legacy Pro, Legacy 500 SC ja Flight Forte tõrjuvad ka Clearfield (CL) rapsi varist.
Umbrohutõrjevahendite Komplet ja Legacy Pro puhul jätkub herbitsiidi järelmõju ka kevadel, nii ei pruugi kevadel olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju

Fotol: herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju.


Sügisene fungitsiidi kasutamissoovitus

Enne külvi tõrjumata eelkultuuri varis, mis on kasvama läinud puhtimata seemnest, suurendab sügisel levivate taimehaiguste riski. Taliteraviljadest on sügisel kõige vastuvõtlikum haigustele talioder, mistõttu taliodra pritsimine võib osutuda vajalikuks juba varases kasvufaasis. Tähelepanuta ei tohiks jätta ka ülejäänud talivilju.

Lumiseene kahjustuse riski vähendamiseks ja talvekindluse tõstmiseks soovitame võrsumise alguses, enne püsivate öökülmade saabumist pritsida fungitsiidiga Input, kulunormiga 0,2-0,3 l/ha.

Erinevus pritsitud ja pritsimata taimedel

Vasakul: sügisel fungitsiidiga Input pritsimata põllupool, keskel pritsitud põllupool, paremal sama põld üldvaates. Autor: Madis Vaher, Bayer Eesti. 

Paagisegusse soovitame lisada vabade aminohapete kontsentraati Delfan Plus 0,5-1 l/ha, mis aitab stressi vältida ja parandab fungitsiidi efektiivsust.