Taliteraviljade sügisesed herbitsiidi lahendused ja mullaviljakuse parandamine

Taliviljade esimene umbrohutõrje on soovitatav teha sügisel. Tärkamise järgselt on umbrohud väikesed, nõrgad ning nende tõrjumine palju efektiivsem. Sügis-talvel ja ka varakevadel tarbivad umbrohud suurel hulgal kultuurtaimedele olulisi toitaineid, muutuvad elujõulisemaks ning nende tõrjumine keerukamaks. Lisaks toitainetele hakkavad umbrohud kultuurtaimedele valguse ja veevarude osas tugevat konkurentsi pakkuma. Umbrohtunud taliviljapõllul on tiheda taimiku tõttu kõrge risk talvitumishaiguste tekkeks ja see omakorda pärsib ka kultuurtaime võimet talv edukalt üle elada.

Sügisel tehtud umbrohutõrje aitab kevadel palju lisaaega võita, sest ei teki varakevadist vajadust talvitunud umbrohtude tõrjumiseks. Sellelgi aastal olid kevadised öökülmad umbrohutõrjel suureks probleemiks. Lisaks oli umbrohufoon liigirikas, sest olematu talve tõttu oli kõik kenasti talvitunud ja tugevas kasvujõus. Kuna kultuurtaimele stressi tekitamise oht oli suur ja tõrjeefektiivsus madal, siis tuli pritsimist aina edasi lükata. Talvitunud umbrohud jätkasid kasvamist, kuid temperatuurid olid herbitsiidi kasutamiseks liiga madalad. Et järgmisel kevadel sarnast olukorda ei tekiks, soovitame umbrohutõrjet teha juba sügisel.

Sügisel tehtud umbrohutõrje eelised:

  • Taliteravili ei pea konkureerima umbrohtudega toitainete, valguse ega vee osas.
  • Umbrohutapuhtal põllul on taimik hõredam ning talvitumishaiguste risk madalam.
  • Kevadel ei pruugi olla vajadust uueks umbrohutõrjeks.

Lisainfot uuri piirkonna müügiesindajalt.


Tärkamiseelseid, mullatoimelisi herbitsiide tuleks pritsida kohe peale külvi. Mustale mullale pritsides välditakse ajastamisega hilinemist ning umbrohtude tärkamist. Mullatoimelised herbitsiidid avaldavad kõige paremat mõju tärkavatele ja idulehtede faasis olevatele umbrohtudele. Mulla mõjuga herbitsiidid on pika toimeajaga ja efektiivsuse tagamisel on oluline osa mulla niiskusel. Märkimisväärne osa tõrje efektiivsusele on ka pinnase ettevalmistamisel, kehvasti haritud maale jäävad mullakamakad takistavad olulisel määral preparaadi mõju. Kui külvi järgselt jääb tõrje tegemata, siis järgmine võimalus tõrjeks on teravilja 1 pärislehe faasis. Peale seda ei ole enam kultuurtaime kahjustamise ohtu. Oluline on umbrohtude kasvufaasi jälgimine, sest idulehtedest suuremaks kasvanud umbrohud nõuavad kontaktse herbitsiidi kasutamist.


Baltic Agro poolt pakutavad tärkamiseelsed lahendused on:

Komplet

Komplet on kahe toimeainega mulla mõjuga herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid, nagu rukki-kastehein, põldkannike, põld-mailane, põld-litterhein, põldsinep, rapsi varis, vesihein, harilik-kesalill jne. Keskmiselt tundlikud on rukkilill ja madal kurereha. Mõõdukas mõju tuulekaerale, orasheinale, põldosjale ning sügavale tungiva juurekavaga umbrohtudele, nagu põldohakas. Mõlemad toimeained püsivad mullas aktiivsena mitu nädalat pärast pritsimist, mistõttu toime on tõhus ka kaua aega pärast töö teostamist. Herbitsiidi mõju on kõige efektiivsem, kui põlluharimine on ühtlane, mullas on piisavalt niiskust ning pritsitakse tärkamiseelselt mustale mullale või pärast teravilja tärkamist (BBCH 11-13). Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, -odral, -rukkil ja -tritikalel kulunormiga 0,5 l/ha.

Komplet tegemata Komplet herbitsiid põllul tehtud, 2019
Sügisel herbitsiidiga Komplet pritsimata põld, kevad 2019. Sügisel herbitsiidiga Komplet pritsitud põld, kevad 2019.

 

Legacy 500 SC

Legacy 500 SC on kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks. Kõige tõhusam tärkamiseelselt, kuid toimib ka varasel tärkamisjärgsel perioodil. Efektiivne järgmistele umbrohtudele: müürilauk, raps, harilik hiirekõrv, valge hanemalts, kassitapp, harilik kurekael, harilik punand, roomav madar, lõhislehine kurereha, madal kurereha, harilik punand, harilik linnukapsas, rand-kesalill, põld-lõosilm, kukemagun, erilehine linnurohi, konnatatar, harilik kirburohi, harilik ristirohi, vesihein, põldsinep, harilik unilook, nõgesed, põldkannike, pärsia mailane, hõlmlehine mailane, põldkannike. Tärkamiseelselt tõrjub ka murunurmikat, Leedus läbi viidud katsete tulemusel efektiivsus tärkamiseelselt murunurmikale 85%. Kulunorm 0,06-0,25 l/ha.

Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 7.4.2019 Herbitsiid Legacy 500 SC järelmõju 26.6.2019

Sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld, 07.04.2020. Kevadiseks tõrjeks vajadus puudus.

Sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld,  26.06.2020. Kevadiseks tõrjeks vajadus puudus.

 

Herbitsiid Legacy 500 SC mõju Herbitsiid Legacy 500 SC mõju

Sügisel herbitsiidiga Legacy 500 SC pritsitud põld, kevad 2020. Kevadiseks pritsimiseks vajadus puudus.

 

Mullaherbitsiidide paagisegusse on soovitav lisada 0,2-0,4 l/ha pindaktiivsete ainete kompleksi Grounded (parafiiniõli 732 g/l). Parandab toimeainete sidumist mullaosakestega, vähendades seeläbi väljauhtmist mullast. Lisaks vähendab ka mullaherbitsiidi fütotoksilist mõju taimedele.

Tärkamise järgseid herbitsiide on soovitatav kasutada siis, kui teraviljal on moodustunud vähemalt kaks lehte. Varasema pritsimise korral on oht kultuurtaime kahjustada ja seda tuleks sügisel igal võimalusel vältida. Tärkamise järgsed herbitsiidid on kõige efektiivsemad, kui umbrohu taimed on 2-4 lehe faasis.

Baltic Agro soovitab tärkamisjärgseks umbrohutõrjeks:

Flight Forte

Flight Forte on kahte toimeainet sisaldav herbitsiid mitmete kaheiduleheliste ja lisaks ka kõrreliste umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -rukkil. Flight Forte pritsimise õige aeg on sügisel taliteraviljade tärkamise faasis (BBCH 11-13), kui arenenud on 1-3 lehte. Flight Fortel on eriti tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale ja liikidele, mis kuuluvad kareleheliste sugukonda, nagu põld-lõosilm.  Kulunorm kaheiduleheliste umbrohtude, sh talirapsi varise tõrjumiseks on 1,5-2,0 l/ha. Murunurmika tõrjumiseks kasutada kõrgemat kulunormi 2,0-2,5 l/ha..

Pritsimata põld.Pritsimata põld. Herbitsiidiga Flight Forte pritsitud teravili.

Sügisel herbitsiidiga Flight Forte pritsimata talinisu põld, kevad 2019.

Sügisel herbitsiidiga Flight Forte pritsitud põld, kevad 2019.

 

Mateno Duo  UUS!

Uus Mateno Duo on aklonifeeni ja diflufenikaani sisaldav umbrohutõrjevahend sügiseseks kasutamiseks.

  • Väga hea efektiivsus: Harilik hiirekõrv, verev iminõges, põld-lõosilm, vesihein, põld-litterhein, mailased, põldkannike, raps võõrkultuurina.
  • Hea efektiivsus: kesalill, roomav madar (virn), kukemagun.
  • Mõõdukas efektiivsus: rukki-kastehein, murunurmikas, rukkilill. Efektiivne isegi madalate temperatuuride juures. Optimaalne efektiivsus ja ohutu pritsimine kultuuri seisukohalt on siis, kui kultuur ja ka umbrohud on heas kasvus ja temperatuurid ei lange alla 0 °C.

Kerge vihm pärast pritsimist isegi parandab Mateno Duo efektiivsust. Igasugune harimine ja mulla liigutamine peale pritsimist vähendab mullaherbitsiidi efektiivsust. Pritsida kuultuuri tärkamisjärgselt kasvufaasis BBCH 10-13, kulunorm 0,35 l/ha. Maksimaalne pritsimiste arv hooajal on 1.

Attribut

Odra varise, aga ka kõrreliste (orashein, rebasesaba, rukki-kastehein, lusted) ja ristõieliste (põldsinep, põld-litterhein) umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks talinisul, rukkil ja –tritikalel. Preparaadi põhiline mõju on juurte kaudu, lehekaudset mõju suurendab kleepaine lisamine. Parima tulemuse saab, kui pritsida teravilja algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest. Kulunorm 60 - 100 g/ha. Taliodra varise tõrjumiseks kasutada kulunormi minimaalselt 80 g/ha.


Komplet, Legacy 500 SC, Mateno Duo ja Flight Forte tõrjuvad ka Clearfield (CL) rapsi varist. Umbrohutõrjevahendi Komplet puhul jätkub herbitsiidi järelmõju ka kevadel, nii ei pruugi kevadel olla vajadust uueks umbrohutõrjeks..

Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju. Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju.

Herbitsiidi Komplet kevadine järelmõju.

 

TÄRKAMIST JA JUURDUMIST SOODUSTAVAD LISAAINED

Taliviljade kiiremaks ja ühtlasemaks tärkamiseks ning juurestiku arengu toetamiseks on soovitatav tärkamiseelsete või –järgsete herbitsiidiga pritsima minnes lisada paagisegusse Biospektrumit 0,25 kg/ha, BioStarti 0,5 l/ha või Ruter AA  ja Humistari kombinatsiooni 2,0 l/ha + 2 l/ha või Turbo Rooti 4 l/ha.

BioSpektrum UUS TAHKE FORMULATSIOON!

Mullaorganismide elutegevuse soodustamiseks on heaks lahenduseks BioSpektrum, mis sisaldab looduslikult mullas esinevaid mikroorganisme, toetab vee ja toiteelementide omastamist ning kaitseb juurte kaudu levivate patogeenide eest.

Tootes sisalduvad kasulikud bakterid ja seened: B. mucilaginosus – kaaliumi lahustav bakter; B. megaterium – fosforit lahustav bakter; P. azotofixans – lämmastikku fikseeriv bakter, B. mycoides – räni lahustav bakter ja teised PGPR* spp, Mycorrhizae seen, mis on sümbioosis taimedega, toetab vee ja toitainete omastamist. Mükoriisaseened toodavad ka glükoproteiin-globuliini, mis ühendab väikesed mullaosakesed suuremateks agregaatideks, parandades seeläbi mullastruktuuri. Biospektrum parandab mulla mikrobioloogilist aktiivsust ning mullastruktuuri.

Kulunorm 0,25 kg/ha enne pindmist mulla harimist, enne külvi või pärast külvi segus tärkamiseelsete või –järgsete herbitsiidiga. Oluline on asjaolu, et pritsimise ajal ei kataks taimik veel kogu mulla pinda ning ei takistaks toote jõudmist mullale.
Pakend: 1 kg. 

BioStart

See kasulikke mikrorganisme sisaldav toode on koostiselt ja toimelt üsna sarnane BioSpektrumile, aga sisaldab lisaks biofungitsiidse mõjuga seene Trichoderma spp. spoore. See muudab toote mulla haigustekitajate vastase toime veelgi tugevamaks.

Kulunorm 0,5 l/ha segus tärkamiseelsete või –järgsete herbitsiididega. Pakend 5 l.

Biospektrum katsetulemus

Koostöös Kuusiku katsekeskusega rajati 2018. aasta sügisel pikaajaline katse erinevate biopreparaatide mõju hindamiseks. Ühe variandina on kontrolli kõrval ainult BioSpektrumiga töödeldud ala, mida töödeldakse nii sügisel kui ka kevadel. Esimese katseaasta tulemuseks andis töödeldud ala 2,1 t/ha enamsaaki.

Biospektrumi mõju. Joonis 1. Kuusiku katsekeskus, 2019.

Joonis 1. Biospektrumi mõju talinisu saagukusele. Katse Kuusiku katsekeskuses, 2019.

Biopreparaatide mõju taimedele ja mullale on pikaajaline. Toetades mulda ja seal elavaid kasulikke mikroorganisme, on võimalik koristada suurem ja kvaliteetsem saak ning tagada taimede parem vastupidavus ebasoodsatele kasvutingimustele.

HumistarRuter AA = Turbo Root

Humistari näol on tegemist huumushappeid sisaldava mulla huumusseisundi parandajaga, milles on sobivaimas suhtes humiin- ja fulvohapped. Viimaste suhe on tootes põllumulla koostisele kõige ligilähedasem. Humistar aitab kaasa mulla orgaanilise aine lagunemisele, rikastab mulda toiteelementidega, muudab fosfori raskesti lahustuvad ühendid taimele kättesaadavaks, parandab mulla õhustatust, vee sidumisvõimet ja stimuleerib taimede juurekava arengut.

Kui võrrelda Humistari orgaanilise väetisega, siis on Humistar humiinhapete sisalduse poolest  20 korda kontsentreeritum. Kulunorm on Humistari puhul tunduvalt väiksem kui orgaanilise väetise puhul. Kui mõjuaegu võrrelda, siis Humistari efekt mulla viljakusele avaldub kordades kiiremini.

Soovitame Humistar'i kombinatsioonis Ruter AA'ga, kuid oluline on jälgida, et taimik ei kataks pritsimise hetkel kogu mullapinda ega takistaks Humistari jõudmist mullale. Koos manustatuna soodustab Humistar taimedel ka Ruter AA's sisalduvate elementide omastamist.

Ruter AA sisaldab vabu aminohappeid ja taimede arenguks ning kasvuks vajalikke makro- ja mikroelemente. Vabad aminohapped soodustavad narmasjuurte arengut. Taimed on võimelised toitaineid ja vett paremini kätte saama. Aminohapete arginiini ja metioniini ning orgaaniliste ainete toimel imenduvad toitained kiiresti läbi rakuseinte. Tänu aminohapete võimele liita metalliioone paraneb toiteelementide imendumine ja edasikandumine taimes.  Taimed muutuvad vastupidavamaks liigniiskusele, taimehaigustele ning pestitsiidide võimalikele kõrvalmõjudele. Nad ei pea ebasoodsates kasvutingimustes kulutama täiendavat energiat valkude sünteesiks. Fosfor ja kaalium ergutavad juurestiku kasvu, suureneb narmasjuurte arvukus ja mõõtmed.

UUS! Turbo Root on kasutajasõbralik lahendus, kus Humistar ja Ruter AA on kolinud ühte kanistrisse, kulunorm 4,0 l/ha.

Katsetulemus

Koostöös Kuusiku katsekeskusega rajati sügisene täiendväatemise katse, kus kombinatsioon Ruter AA 2,0 l/ha + Humistar 2,0 l/ha andis 500 kg/ha rohkem saaki kui kontroll variant.

Talirapsi sügisene täiendväetamine: Ruter AA ja Humistar. Kuusiku katsekeskus, 2019.

Joonis 2. Talirapsi sügisene täiendväetamine: Ruter AA ja Humistar. Kuusiku katsekeskus, 2019.